De politie heeft helemaal geen meting kunnen doen. Hoe kunnen ze beweren dat ik zo hard reed?

Er zijn verschillende soorten snelheidsmetingen. Voor het vaststellen van de snelheidsovertreding maakt de politie gebruik van verschillende meetmiddelen:

  • Lasergun
  • Radarsnelheidsmeter
  • Boordsnelheidsmeter
  • Trajectcontroles

De meeste discussie over de juistheid van de snelheidsmeting bestaat wanneer gebruik is gemaakt van de boordsnelheidsmeter. Dit houdt in dat de politie achter u aanrijdt en op met een gelijkblijvende afstand waarbij de op hun boordsnelheidsmeter in de politieauto de op dat moment gereden snelheid wordt afgelezen. Anders dan bij de trajectmeting, is de snelheidsmeting via de boordsnelheidsmeter een piekmeting. De politie gaat uit van de hoogst geconstateerde snelheid.

Eigenlijk bestaat het bewijs bij de boordsnelheidsmeting enkel uit de verklaring van de verbalisant. Die relateert in een proces-verbaal dat hij achter u reed en op zijn snelheidsmeter zag dat u te hard reed en hoeveel u dan te hard reed. 

Het is daarom belangrijk om extra kritisch hierop te zijn. Om na te gaan of de snelheidsmeting op de juiste manier is verricht, is het noodzakelijk om het proces-verbaal van de verbalisant op te vragen. 

Hierbij kijken we met name naar de volgende punten:

  • Hoe lang reed de verbalisant achter u?
  • Wat was de onderlinge afstand?
  • Is er sprake van een dubbele correctie op de snelheidsmeting?
  • Was de boordsnelheidsmeter gekalibreerd? Zo ja, wanneer en voor hoe lang?

Onze advocaten kunnen u hierbij verder helpen om te bezien of op basis van de snelheidsmeting nog verweer valt te voeren.

 

Zaak aanmelden

Meld uw zaak gratis en geheel vrijblijvend bij ons aan. 

Specialisten om het rijbewijs terug te krijgen!

Slagingspercentage van 98% om rijbewijs snel terug te krijgen door

Voordelig tarief

Met de bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben wij speciale prijsafspraken gemaakt zodat u gespecialiseerde rechtsbijstand krijgt, tegen de laagste tarieven.

Werkwijze

Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, brengen wij u direct in contact met een gespecialiseerde verkeersstrafrechtadvocaat. Wij werken samen met verkeersstrafrechtspecialisten in heel Nederland werkzaam zijn en die wij zorgvuldig hebben geselecteerd op kennis, ervaring, en aanpak.