Rijbewijs ingevorderd na weigering

Is uw rijbewijs ingevorderd omdat u geweigerd hebt om mee te werken aan een alcoholtest of een bloedonderzoek bij verdenking van drugs? Wij kunnen u helpen om het ingevorderd rijbewijs voor u terug te krijgen, maar u moet weten dat bij een weigering dit een stuk ingewikkelder is. Het weigeren kan soms tactisch voordeel hebben met het oog op de eventuele CBR-procedure, maar strafrechtelijk is het vaak een stuk moeilijker om het rijbewijs terug te krijgen.
Wij kunnen u helpen om het ingevorderd rijbewijs voor u terug te krijgen. Dat moet via een klaagschriftprocedure bij de rechtbank al dan niet gecombineerd met een verzoek tot teruggave aan de officier van justitie. Wij zijn gespecialiseerd in dit soort zaken. De kans van slagen is afhankelijk van de volgende omstandigheden.

Wanneer weigering alcoholtest of drugsonderzoek?

De weigering van de ademanalyse is strafbaar gesteld in art. 163 lid 2 jo 176 lid 3 WVW. Van weigering is sprake
Wel geldt als dat de verdachte is bevolen om mee te werken. Het bevel moet duidelijk en ondubbelzinnig zijn. Het moet de verdachte zonder meer duidelijk zijn wat van hem wordt verlangd. Evenwel is de verbalisant niet verplicht om de verdachte te wijzen op de gevolgen van het niet meewerken aan het alcoholtest of het bloedonderzoek naar drugs.

Niet als een bevel kan worden aangemerkt:

Wel of geen bestuurder

Vaak zien we dat er een discussie ontstaat of de verdachte wel of geen bestuurder is geweest. De verdachte geeft dan aan te hebben geweigerd om mee te werken, omdat hij of zij niet heeft gereden. Het probleem is echter dat de bewijsdrempel voor de officier in geval van een weigering een stuk lager komt te liggen. In plaats van dat de officier moet bewijzen dat de verdachte heeft gereden, hoeft de officier van justitie slechts te bewijzen dat de politie redelijkerwijs kon vermoeden dat de verdachte had gereden. Er hoeft dus enkel een redelijke verdenking bij de verbalisanten te hebben bestaan. Daadwerkelijk bewijs van het gereden hebben is na een weigering niet nodig.

Gevolgen weigering ademtest of bloedonderzoek

Bij een weigering wordt het rijbewijs altijd direct ingevorderd door de politie. De officier gaat ook in bijna alle gevallen over tot directe inhouding van het rijbewijs. De duur van de inhouding is meestal 9 maanden, maar men gaat in principe uit van de maximale duur van de aan de weigering gekoppelde rijontzegging. Daarnaast legt het CBR ook nog een maatregel op. Die valt – zeker de eerste keer – nog reuze mee. Het CBR zal bij een verdenking van rijden onder invloed van alcohol slechts een EMA-cursus opleggen. Bij een verdenking van het rijden onder invloed van drugs zal het CBR een onderzoek naar de rijgeschiktheid opleggen, maar in beide gevallen wordt de geldigheid van het rijbewijs niet geschorst. Dat scheelt enorm, nu de strafrechter wel rekening kan houden met uw persoonlijke omstandigheden.
Duur rijontzegging (en daarmee inhouding rijbewijs) Maatregel CBR (bij 1ste overtreding)
Verdenking rijden onder invloed van alcohol [motorrijtuig, niet zijnde brom- of snorfiets] 9 maanden EMA-cursus
Weigering na rijden onder invloed van alcohol [op brom- of snorfiets] 6 maanden EMA-cursus
Verdenking rijden onder invloed van een soort drugs [motorrijtuig, niet zijnde brom- of snorfiets] 6 maanden Onderzoek naar uw drugsgebruik
Verdenking rijden onder invloed van een meerdere soorten drugs, combinatie alcohol en drugs, of combinatie met medicatie [motorrijtuig, niet zijnde brom- of snorfiets] 12 maanden Onderzoek naar uw drugsgebruik
Weigering na rijden onder invloed van een soort drugs [op brom- of snorfiets] 4 maanden Onderzoek naar uw drugsgebruik
Weigering na rijden onder invloed van meerdere soorten drugs, combinatie alcohol en drugs, of combinatie met medicatie [op brom- of snorfiets] 6 maanden Onderzoek naar uw drugsgebruik
De bovenstaande tabel geven de maximumstraffen volgende de richtlijnen weer bij een eerste overtreding. Bij recidive binnen 5 jaren, liggen de straffen nog hoger, zie hierna.

Op zich zijn er wel mogelijkheden om het rijbewijs eerder via een klaagschrift terug te krijgen, maar steeds geldt de eis dat u echt zwaarwegende persoonlijke omstandigheden moet hebben. Hoe groter uw belang bij teruggave van het rijbewijs is, des te groter de kans is dat de rechter rekening wil houden met uw belangen.

Recidive

Wat ook in belangrijke mate meetelt is of het de eerste aanhouding vanwege weigering of rijden onder invloed betreft of dat het al eens vaker is voorgekomen. De relevante terugkijkperiode is in principe 5 jaren, maar ook aanhoudingen daarvoor kunnen worden meegenomen door de rechter. Bepalend is overigens niet de datum van de vorige overtreding, maar de datum dat u door de rechter bent veroordeeld of dat aan u een strafbeschikking is opgelegd. Daar kan nog een verschil tussen zitten als de bestraffing langer op zich heeft laten wachten. Uiteraard speelt ook mee hoe lang iemand zijn rijbewijs al heeft.

1x recidive korter dan 5 jaar geleden:
Kleine kans om het rijbewijs eerder terug te krijgen. Vanwege de recidive mag de rechter zelfs een schaal hoger gaan zitten in de strafmaat. Ook zal het CBR eerder een onderzoek naar de rijgeschiktheid aan u opleggen als u eerder al een EMA-cursus opgelegd hebt gekregen. De geldigheid van het rijbewijs wordt echter niet geschorst door het CBR. Dit biedt op zich nog mogelijkheden om via een klaagschrift het rijbewijs eerder terug te krijgen. Uw persoonlijke omstandigheden moeten dan wel zeer zwaarwegend zijn.

Recidive 5 – 10 jaar geleden:
De rechter zal deze recidive op de achtergrond wel laten meewegen. Het is niet zozeer dat u nu een hogere straf kunt krijgen nu het meer dan 5 jaar geleden is, maar de rechter zal minder ruimte zien om veel lager te gaan zitten in de op te leggen straf. De kans van slagen om via een klaagschriftprocedure het rijbewijs eerder terug te krijgen is redelijk, mits uw persoonlijke omstandigheden voldoende zwaarwegend zijn.

Recidive meer dan 10 jaar geleden:
De rechter zal deze recidive nauwelijks nog laten meewegen. De kans van slagen om via een klaagschriftprocedure het rijbewijs eerder terug te krijgen is bijna even groot als bij een first offender.

Recidive meer dan 15 jaar geleden:
De rechter zal deze recidive niet meer laten meewegen. De kans van slagen om via een klaagschriftprocedure het rijbewijs eerder terug te krijgen is even groot als bij een first offender.

Recidive meer dan 20 jaar geleden:
Als u in de tussentijd niet voor andere feiten bent veroordeeld, staat de eerdere zaak niet meer geregistreerd op uw justitiële documentatie. De rechter ziet dit dus niet.

3x aanhoudingen in 5 jaar:
Het is onmogelijk om het rijbewijs nu eerder terug te krijgen. Dit heeft te maken met het CBR dat vanwege de recidive aan u een onderzoek naar de rijgeschiktheid zal opleggen en ondertussen de geldigheid van uw rijbewijs zal schorsen. Het alcoholgehalte maakt hierbij niet uit. Ook bij een laag alcoholgehalte zal het CBR de geldigheid van het rijbewijs schorsen. Het is belangrijk om het rijbewijs eerst via de CBR procedure terug te krijgen.

Nodig hebben van het rijbewijs

Tot slot is van belang welke persoonlijke belangen u hebt bij een teruggave van het rijbewijs. Wat zijn de gevolgen voor u als het rijbewijs voor langere tijd zal worden ingehouden? Natuurlijk vindt iedereen het vervelend om het rijbewijs te moeten missen, maar dat is nu juist de bedoeling van de inhouding van het rijbewijs. Het moet vervelend zijn omdat het alvast een voorschot is op de latere rijontzegging. Het is een straf en de bedoeling van een straf is dat u het voelt, dat u er last van hebt, zodat u het een volgende keer niet zult doen. Het wordt alleen anders wanneer de invordering en inhouding van uw rijbewijs u onevenredig zwaar raakt, bijvoorbeeld omdat u uw werk niet meer kunt verrichten en daardoor zonder inkomen komt te zitten. Maar ook voor mantelzorgers, ouders met kinderen, nakomen van de omgangsregeling, etc. bestaat de mogelijk om eerder het rijbewijs terug te krijgen. Steeds moet u echter de vraag stellen of het ook op een andere manier kan. Als het op een andere manier ook kan, zal de rechter minder snel meegaan in uw verzoek tot teruggave van het rijbewijs. De rechter maakt steeds een belangenafweging tussen het algemeen belang van de verkeersveiligheid en uw persoonlijke belangen. Om u enig inzicht te geven welke persoonlijke belangen in welke mate wordt gewogen, hebben wij een beknopt overzicht gemaakt.
Categorie Voorbeelden Mate van sterkte belang
Broodrijders [personen die voor hun werk zelf op de weg zitten] Koerier, pakketbezorger, vrachtwagenchauffeur, kraanmachinisten Zeer sterk belang teruggave
Werklieden Schilders, bouwvakkers, elektricien, loodgieter Zeer sterk belang teruggave, mede ook omdat vaak in een werkbus met materialen en gereedschappen wordt gereden. [voorwaarde: u moet alleen werken en niet met een collega mee kunnen rijden]
Voor werk naar afspraken op div. locaties Accountmanagers, vertegenwoordigers, directeuren ondernemingen, Sterk belang teruggave, als kan worden aangetoond dat alternatieven niet mogelijk zijn. Extra argumenten nodig: – Reizen met OV is niet mogelijk gelet op locatie klanten of meerdere gesprekken op een dag – Studentchauffeur inschakelen is niet mogelijk
Werk op vaste locatie Kantoorpersoneel, productiemedewerkers, ziekenhuispersoneel etc. Redelijk belang bij teruggave als het werk niet op een andere manier te bereiken is. Voorbeelden: – Vanwege werktijden rijdt het OV niet – Locatie werk is niet (goed) met OV te bereiken – Reistijd met OV is disproportioneel langerN.B. U mag niet door een ander gebracht kunnen worden
Medische beperkingen Invaliden of personen die door medische beperking slechts een korte afstand kunnen lopen Beperkt belang indien de beperking door een verklaring van een arts of andere bewijsstukken in voldoende mate kan worden onderbouwd.
Belang in thuissituatie Mantelzorgers, ouders met kinderen, omgangsregelingen Beperkt belang indien aannemelijk wordt gemaakt dat de zorg niet op een andere manier verleend kan worden.

Opvragen dossier

In alle gevallen is het verstandig om in ieder geval door een advocaat het dossier bij het Openbaar Ministerie op te laten vragen zodat kan worden nagegaan of er ook echt sprake is van een weigering. Relevant daarbij is:

Kans terugkrijgen rijbewijs na snelheidsovertreding?

Wij hopen u hiermee iets meer inzicht te hebben kunnen geven in welke gevallen het mogelijk is om uw rijbewijs eerder terug te krijgen.

Wilt u in uw situatie weten wat de kans op teruggave is, neem dan contact met ons op. Wij kunnen u concreet advies geven over de mogelijkheden in uw zaak.

Zaak aanmelden

Meld uw zaak gratis en geheel vrijblijvend bij ons aan. 

Specialisten om het rijbewijs terug te krijgen!

Slagingspercentage van 98% om rijbewijs snel terug te krijgen door

Voordelig tarief

Met de bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben wij speciale prijsafspraken gemaakt zodat u gespecialiseerde rechtsbijstand krijgt, tegen de laagste tarieven.

Werkwijze

Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, brengen wij u direct in contact met een gespecialiseerde verkeersstrafrechtadvocaat. Wij werken samen met verkeersstrafrechtspecialisten in heel Nederland werkzaam zijn en die wij zorgvuldig hebben geselecteerd op kennis, ervaring, en aanpak.