Rijbewijs ingevorderd vanwege snelheid

Is uw rijbewijs ingenomen en ingevorderd vanwege een overtreding op de snelheid van meer dan 50 km/u? Rijbewijssnelterug.nl helpt u om het ingevorderd rijbewijs voor u terug te krijgen. Dat moet via een klaagschriftprocedure bij de rechtbank al dan niet gecombineerd met een verzoek tot teruggave aan de officier van justitie. Wij zijn gespecialiseerd in dit soort zaken, zoals de invordering van uw rijbewijs na het overtreden van de snelheid. De kans van slagen om uw rijbewijs terug te krijgen, nadat deze is ingenomen voor het overtreden van de snelheid, is afhankelijk van de volgende omstandigheden:

  • De hoogte van de snelheidsovertreding
  • Eventuele eerdere aanhoudingen of boetes vanwege te hard rijden
  • Of u het rijbewijs nodig hebt voor uw werk of andere belangrijke sociale verplichtingen

De hoogte van de snelheid heeft invloed op de termijn voor uw ingevorderd rijbewijs

Is uw rijbewijs ingenomen door een overtreding op de snelheid? In de eerste plaats is de hoogte van de snelheidsovertreding van belang voor een inschatting van de kans van slagen. De grootste kans om het ingevorderd rijbewijs terug te krijgen is bij een gecorrigeerde snelheid tot 70 km/u. Daarboven wordt het steeds lastiger en moeten de persoonlijke omstandigheden zwaarder wegen.

In tabel:

Snelheid,
te hard gereden
1ste overtreding
(in de afgelopen 2 jaren)
2de overtreding
(in de afgelopen 2 jaren
 50 – 70 km/ukans op teruggave grootKans op teruggave matig
71 – 100 km/uKans op teruggave redelijk groot,
mits persoonlijke omstandigheden zwaarwegend
Kans op teruggave klein
> 100 km/uKans op teruggave matig,
alleen mogelijk bij allereerste overtreding
en zeer zwaarwegende persoonlijke omstandigheden
Kans op teruggave  erg klein

Toelichting:

  • Bij recidive buiten de 2 jaarstermijn kan de beoordeling net even anders uitvallen. De rechter mag daarbij in beginsel geen rekening houden, maar we kunnen het nooit uitsluiten dat een rechter hiernaar kijkt bij de beoordeling van het klaagschrift

Recidive

Wat ook in belangrijke mate meetelt, is of het de eerste aanhouding vanwege te hard rijden betreft of dat het al eens vaker is voorgekomen. Dit is een belangrijk punt bij een ingevorderd rijbewijs door een overtreding op de snelheid. De relevante terugkijkperiode is in principe twee jaar, maar ook aanhoudingen daarvoor kunnen worden meegenomen door de rechter. Bepalend is overigens niet de datum van de vorige overtreding, maar de datum dat u door de rechter bent veroordeeld of dat aan u een strafbeschikking is opgelegd. Daar kan nog een verschil tussen zitten als de bestraffing langer op zich heeft laten wachten. Uiteraard speelt ook mee hoe lang iemand zijn rijbewijs al heeft. Het gaat hier overigens alleen om geregistreerde snelheidsovertredingen. Dat zijn snelheidsovertredingen binnen en buiten de bebouwde kom van meer dan 30 km/u te hard en op snelwegen vanaf 40 km/u te hard.

Eén keer recidive korter dan twee jaar geleden:

Er is een matige kans om het rijbewijs eerder terug te krijgen. Vanwege de recidive mag de rechter zelfs een schaal hoger gaan zitten in de strafmaat. Van belang is nog wel of u voor die eerdere aanhouding alleen een geldboete hebt gehad of dat u toen ook al een rijontzegging hebt gehad. In het laatste geval, zal de rechter nog eerder denken dat u er niets van hebt geleerd. Bij recidive in de afgelopen twee jaar moeten uw persoonlijke omstandigheden dan wel zeer zwaarwegend zijn om het rijbewijs eerder terug te krijgen. Wij zorgen ervoor dat na de invordering van uw rijbewijs door een overtreding op de snelheid u uw rijbewijs terug krijgt.

Recidive twee – vijf jaar geleden:

De rechter zal deze recidive op de achtergrond wel laten meewegen. Het is niet zozeer dat u nu een hogere straf kunt krijgen nu het meer dan vijf jaar geleden is, maar de rechter zal minder ruimte zien om veel lager te gaan zitten in de op te leggen straf. De kans van slagen om via een klaagschriftprocedure het rijbewijs eerder terug te krijgen is redelijk, mits uw persoonlijke omstandigheden voldoende zwaarwegend zijn.

Recidive vijf – tien jaar geleden:

De rechter zal deze recidive nog wel laten meewegen. De kans van slagen om via een klaagschriftprocedure het rijbewijs eerder terug te krijgen, is bijna even groot als bij een first offender. Onze advocaten zorgen ervoor dat u uw ingenomen rijbewijs terug krijgt na een overtreding op de snelheid.

Nodig hebben van het rijbewijs

Het nodig hebben van een rijbewijs is ook een belangrijk aspect wanneer uw rijbewijs is ingevorderd na een overtreding op de snelheid. Tot slot is van belang welke persoonlijke belangen u hebt bij een teruggave van het rijbewijs. Wat zijn de gevolgen voor u als het rijbewijs voor langere tijd zal worden ingehouden? Natuurlijk vindt iedereen het vervelend om het rijbewijs te moeten missen, maar dat is nu juist de bedoeling van de inhouding van het rijbewijs. Het moet vervelend zijn, omdat het alvast een voorschot is op de latere rijontzegging. Het is een straf en de bedoeling van een straf is dat u het voelt en dat u er last van hebt, zodat u het een volgende keer niet zult doen. Het wordt alleen anders wanneer de invordering en inhouding van uw rijbewijs u onevenredig zwaar raakt, bijvoorbeeld omdat u uw werk niet meer kunt verrichten en daardoor zonder inkomen komt te zitten. Maar ook voor mantelzorgers, ouders met kinderen, nakomen van de omgangsregeling of uw werk  bestaat de mogelijk om eerder het rijbewijs terug te krijgen. Steeds moet u echter de vraag stellen of het ook op een andere manier kan. Als het op een andere manier ook kan, zal de rechter minder snel meegaan in uw verzoek tot teruggave van het rijbewijs. De rechter maakt steeds een belangenafweging tussen het algemeen belang van de verkeersveiligheid en uw persoonlijke belangen. Om u enig inzicht te geven welke persoonlijke belangen in welke mate wordt gewogen, hebben wij een beknopt overzicht gemaakt. Gemiddeld genomen moet u denken aan de volgende werkzaamheden:

Gemiddeld genomen moet u denken aan de volgende werkzaamheden:
Categorie Voorbeelden Mate van sterkte belang
Broodrijders [personen die voor hun werk zelf op de weg zitten] Koerier, pakketbezorger, vrachtwagenchauffeur, kraanmachinisten Zeer sterk belang teruggave
Werklieden Schilders, bouwvakkers, elektricien, loodgieter Zeer sterk belang teruggave, mede ook omdat vaak in een werkbus met materialen en gereedschappen wordt gereden. [voorwaarde: u moet alleen werken en niet met een collega mee kunnen rijden]
Voor werk naar afspraken op div. locaties Accountmanagers, vertegenwoordigers, directeuren ondernemingen, Sterk belang teruggave, als kan worden aangetoond dat alternatieven niet mogelijk zijn. Extra argumenten nodig: – Reizen met OV is niet mogelijk gelet op locatie klanten of meerdere gesprekken op een dag – Studentchauffeur inschakelen is niet mogelijk
Werk op vaste locatie Kantoorpersoneel, productiemedewerkers, ziekenhuispersoneel etc. Redelijk belang bij teruggave als het werk niet op een andere manier te bereiken is. Voorbeelden: – Vanwege werktijden rijdt het OV niet – Locatie werk is niet (goed) met OV te bereiken – Reistijd met OV is disproportioneel langer N.B. U mag niet door een ander gebracht kunnen worden
Medische beperkingen Invaliden of personen die door medische beperking slechts een korte afstand kunnen lopen Beperkt belang indien de beperking door een verklaring van een arts of andere bewijsstukken in voldoende mate kan worden onderbouwd.
Belang in thuissituatie Mantelzorgers, ouders met kinderen, omgangsregelingen Beperkt belang indien aannemelijk wordt gemaakt dat de zorg niet op een andere manier verleend kan worden.

 Twijfels over snelheidsmeting?

Regelmatig krijgen wij cliënten waarbij het rijbewijs is ingevorderd door een overtreding op de snelheid die ook aangeven dat de snelheidsmeting niet juist is gegaan of daar hun twijfels bij hebben. Dat zien we bijvoorbeeld vaak als gebruik is gemaakt van de boordsnelheidsmeter van het politievoertuig. In alle gevallen vragen wij ook het dossier op en zullen wij voor u nagaan of de snelheidsmeting volgens de wettelijke voorschriften is verlopen. Als dat niet het geval is, zullen we daar zeker verweer op voeren, maar u moet weten dat dit pas later (bij de inhoudelijke behandeling van de strafzaak) aan de orde komt. In het kader van de klaagschriftprocedure om het rijbewijs tussentijds terug te krijgen, toetst de rechter de snelheidsmeting slechts marginaal. In beginsel gaan ze uit van de juistheid van de snelheidsmeting, tenzij het proces-verbaal blijk geeft van evidente fouten. Het is dus niet altijd verstandig om meteen al in het klaagschrift aan te geven dat de snelheidsmeting niet juist is gegaan. 

Aan de andere kant hoeft u de snelheidsoverschrijding ook niet meteen te erkennen. U moet hier wat omzichtig mee omgaan. Onze advocaten helpen u bij het terug krijgen van een ingenomen en ingevorderd rijbewijs na een overtreding van de snelheid. Zij beantwoorden de vraag: Uw rijbewijs is ingevorderd, wat nu?In alle gevallen is het verstandig om in ieder geval door een advocaat het dossier bij het Openbaar Ministerie op te laten vragen, zodat kan worden nagegaan of de snelheidsmeting volgens de daarvoor geldende voorschriften is gedaan. In 20% van de gevallen komen wij nog fouten tegen die kunnen leiden tot bewijsuitsluiting. In die gevallen krijgt u sowieso het rijbewijs terug. Het is altijd wel de moeite waard om dit door een advocaat te laten onderzoeken. Doordat onze advocaten werken met een rechtstreeks digitaal portaal met het Openbaar Ministerie, kunnen wij al binnen enkele dagen het dossier in handen krijgen. Is uw rijbewijs ingevorderd door een andere overtreding, bijvoorbeeld door het rijden onder invloed van alcohol? Lees wat u dan moet doen.

Neem contact met ons bedrijf op

Wij hopen u hiermee iets meer inzicht te kunnen geven in welke gevallen het mogelijk is om uw ingevorderd rijbewijs eerder terug te krijgen na te hard rijden. Wilt u in uw situatie weten wat de kans op teruggave is? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen u concreet advies geven over de mogelijkheden in uw zaak. Het is ook mogelijk om ons een e-mail te sturen via info@strafrechtadvocatennetwerk.nl of neem telefonisch contact op via 085-4865262. Wij zorgen ervoor dat na de invordering van uw rijbewijs door een overtreding op de snelheid u uw rijbewijs terug krijgt.

Zaak aanmelden

Meld uw zaak gratis en geheel vrijblijvend bij ons aan. 

Specialisten om het rijbewijs terug te krijgen!

Slagingspercentage van 98% om rijbewijs snel terug te krijgen door

Voordelig tarief

Met de bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben wij speciale prijsafspraken gemaakt zodat u gespecialiseerde rechtsbijstand krijgt, tegen de laagste tarieven.

Werkwijze

Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, brengen wij u direct in contact met een gespecialiseerde verkeersstrafrechtadvocaat. Wij werken samen met verkeersstrafrechtspecialisten in heel Nederland werkzaam zijn en die wij zorgvuldig hebben geselecteerd op kennis, ervaring, en aanpak.