Rijbewijs ingevorderd na alcohol

Is uw rijbewijs ingevorderd vanwege het rijden onder invloed van alcohol? Rijbewijssnelterug.nl helpt u om het ingevorderd rijbewijs voor u terug te krijgen. Dat moet via een klaagschriftprocedure bij de rechtbank al dan niet gecombineerd met een verzoek tot teruggave aan de officier van justitie. Wij zijn gespecialiseerd in dit soort zaken, zoals wanneer uw rijbewijs is ingenomen na het rijden onder invloed van alcohol. De kans van slagen is afhankelijk van de volgende omstandigheden:

  • Hoe lang u het rijbewijs hebt
  • Het alcoholgehalte
  • Het motorrijtuig waarmee werd gereden
  • Eventuele eerdere aanhoudingen vanwege rijden onder invloed van alcohol (ook wel recidive genoemd)
  • Of u het rijbewijs nodig hebt voor uw werk of andere belangrijke sociale verplichtingen

Een rijbewijs ingevorderd door alcohol is van invloed op hoe lang u het rijbewijs al heeft

Bij het opleggen van de straffen en maatregelen na rijden onder invloed van alcohol wordt onderscheid gemaakt tussen beginnend bestuurders en ervaren bestuurders. Een beginnend bestuurder is iemand die nog niet meer dan vijf jaar over een rijbewijs beschikt. Indien het rijbewijs voor uw achttiendeis behaald, geldt er een termijn van zeven jaren voor beginnend bestuurders.

  Rijbewijs behaald na achttiende  Rijbewijs AM behaald voor achttiende
Beginnend bestuurder  < 5 jaar rijbewijs < 7 jaar rijbewijs
Ervaren bestuurder
> 5 jaar rijbewijs > 7 jaar rijbewijs

             

Het alcoholgehalte

Allereerst is het alcoholgehalte in belangrijke mate bepalend voor de vraag hoe snel u het ingevorderd rijbewijs kunt terugkrijgen. In het algemeen is het voor beginnend bestuurders mogelijk om het ingevorderd rijbewijs terug te krijgen tot 570 ug/l. (1,3 ‰) Voor ervaren bestuurders ligt die grens bij 785 ug/l. (1,8 ‰).

De mogelijkheid tot het terugkrijgen van uw rijbewijs op basis van alcoholgehalte:

Alcoholgehalte Ervaren bestuurder

Beginnend bestuurder

350 – 570 µg/l   Geen invordering rijbewijs          Grote kans teruggave rijbewijs

570 – 785 µg/l   Klaagschrift heeft geen zin

Vanwege CBR-procedure            Klaagschrift heeft geen zin vanwege CBR-procedure

> 785 µg/l (1,8 ‰)          Kans op teruggave redelijk, mits persoonlijke omstandigheden zwaarwegend    Klaagschrift heeft geen zin vanwege CBR-procedure

Boven die grens heeft het geen zin om een klaagschrift in te dienen om het rijbewijs eerder terug te vragen. Zelfs als de rechter zou beslissen om uw rijbewijs aan u terug te geven, wordt die beslissing later overruled door het CBR. Bij een alcoholgehalte van meer dan 570 ug/l (bij beginnend bestuurders) en meer dan 785 ug/l. bij ervaren bestuurders, zal het CBR de geldigheid van het rijbewijs schorsen. Het is in die gevallen belangrijk om eerst het rijbewijs terug te gaan krijgen via het CBR en daarna pas in de strafzaak.

> Meer informatie samenloop strafzaak en CBR-procedure

Het is dus belangrijk om eerst te weten hoeveel het alcoholgehalte nu precies was. De politie hoort u dit direct na de ademanalyse te vertellen, maar vaak weten cliënten dat niet meer. U kunt dan later contact opnemen met de politie (via 0900-8844) of langs het bureau gaan waar u was aangehouden.

Onze advocaten kunnen dit ook snel voor u opvragen. Wij werken met een direct portaal met het Openbaar Ministerie, waardoor zij ons snel het dossier digitaal kunnen verstrekken. Hierdoor kunnen wij vaak al binnen één – twee dagen weten wat er in uw zaak is gebeurd en op basis daarvan kunnen wij de kans van slagen beter inschatten. Naast de invordering van het rijbewijs, krijgt u meestal ook nog een rijverbod van een aantal uur. Ook op basis van de duur van het rijverbod, kunnen we al redelijk inschatten welk alcoholgehalte ongeveer is vastgesteld.

> Alcoholgehalte bepalen op basis van duur rijverbod

Als we eenmaal het alcoholgehalte weten, kunnen we precies voorspellen met welke straffen en maatregelen u rekening moet houden. Dit komt, omdat er vaste richtlijnen gelden waarbij is bepaald welke maximale straf er kan worden opgelegd en wat het CBR gaat doen. In de praktijk lukt het ons vaak om de straf nog flink te matigen hoor. U moet dus niet schrikken van de richtlijnen. Afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden en de omstandigheden van het geval, bestaat vaak de mogelijkheid om een groot deel van een rijontzegging voorwaardelijk op te leggen.

> Meer informatie straffen en maatregelen o.b.v. alcoholgehalte

Welk motorrijtuig

Vervolgens is het van belang wat voor motorrijtuig u bestuurde. Voor het onder invloed van alcohol rijden op een brom- of snorfiets geldt een lagere straf dan bij personenauto’s en motoren. Opnieuw geldt nog steeds de bovengrens van tot 570 ug/l. (1,3 ‰) voor beginnend bestuurders en 785 ug/l. (1,8 ‰) voor ervaren bestuurders, maar als u onder deze grens zit, lukt het voor brom- of snorfietsers eigenlijk bijna altijd om het rijbewijs eerder terug te krijgen.

Recidive

Wat ook in belangrijke mate meetelt is of het de eerste aanhouding vanwege rijden onder invloed betreft of dat het al eens vaker is voorgekomen. De relevante terugkijkperiode is in principe vijf jaar, maar ook aanhoudingen daarvoor kunnen worden meegenomen door de rechter. Bepalend is overigens niet de datum van de vorige overtreding, maar de datum dat u door de rechter bent veroordeeld of dat aan u een strafbeschikking is opgelegd. Daar kan nog een verschil tussen zitten als de bestraffing langer op zich heeft laten wachten. Uiteraard speelt ook mee hoe lang iemand zijn rijbewijs al heeft.

Eén keer recidive korter dan vijf jaar geleden:

Kleine kans om het rijbewijs eerder terug te krijgen. Vanwege de recidive mag de rechter zelfs een schaal hoger gaan zitten in de strafmaat. Ook zal het CBR eerder een onderzoek naar de rijgeschiktheid aan u opleggen als u eerder al een EMA-cursus opgelegd hebt gekregen. De geldigheid van het rijbewijs wordt echter niet geschorst door het CBR. Dit biedt op zich nog mogelijkheden om via een klaagschrift het rijbewijs eerder terug te krijgen. Uw persoonlijke omstandigheden moeten dan wel zeer zwaarwegend zijn.

Recidive vijf – tien jaar geleden:

De rechter zal deze recidive op de achtergrond wel laten meewegen. Het is niet zozeer dat u nu een hogere straf kunt krijgen nu het meer dan 5 jaar geleden is, maar de rechter zal minder ruimte zien om veel lager te gaan zitten in de op te leggen straf. De kans van slagen om via een klaagschriftprocedure het rijbewijs eerder terug te krijgen is redelijk, mits uw persoonlijke omstandigheden voldoende zwaarwegend zijn.

Recidive meer dan tien jaar geleden:

De rechter zal deze recidive nauwelijks nog laten meewegen. De kans van slagen om via een klaagschriftprocedure het rijbewijs eerder terug te krijgen is bijna even groot als bij een first offender.

Recidive meer dan vijftien jaar geleden:

De rechter zal deze recidive niet meer laten meewegen. De kans van slagen om via een klaagschriftprocedure het rijbewijs eerder terug te krijgen is even groot als bij een first offender.

Recidive meer dan twintig jaar geleden:

Als u in de tussentijd niet voor andere feiten bent veroordeeld, staat de eerdere zaak niet meer geregistreerd op uw justitiële documentatie. De rechter ziet dit dus niet.

Drie keer aanhoudingen in vijf jaar:

Het is onmogelijk om het rijbewijs nu eerder terug te krijgen. Dit heeft te maken met het CBR dat vanwege de recidive aan u een onderzoek naar de rijgeschiktheid zal opleggen en ondertussen de geldigheid van uw rijbewijs zal schorsen. Het alcoholgehalte maakt hierbij niet uit. Ook bij een laag alcoholgehalte zal het CBR de geldigheid van het rijbewijs schorsen. Het is belangrijk om het rijbewijs eerst via de CBR procedure terug te krijgen.

Nodig hebben van het rijbewijs

Tot slot is van belang welke persoonlijke belangen u hebt bij een teruggave van het rijbewijs. Wat zijn de gevolgen voor u als het rijbewijs voor langere tijd zal worden ingehouden? Natuurlijk vindt iedereen het vervelend om het rijbewijs te moeten missen, maar dat is nu juist de bedoeling van de inhouding van het rijbewijs. Het moet vervelend zijn omdat het alvast een voorschot is op de latere rijontzegging. Het is een straf en de bedoeling van een straf is dat u het voelt, dat u er last van hebt, zodat u het een volgende keer niet zult doen. Het wordt alleen anders wanneer de invordering en inhouding van uw rijbewijs u onevenredig zwaar raakt, bijvoorbeeld omdat u uw werk niet meer kunt verrichten en daardoor zonder inkomen komt te zitten. Maar ook voor mantelzorgers, ouders met kinderen, nakomen van de omgangsregeling, of voor uw werk, etc. bestaat de mogelijk om eerder het rijbewijs terug te krijgen. Steeds moet u echter de vraag stellen of het ook op een andere manier kan. Als het op een andere manier ook kan, zal de rechter minder snel meegaan in uw verzoek tot teruggave van het rijbewijs. De rechter maakt steeds een belangenafweging tussen het algemeen belang van de verkeersveiligheid en uw persoonlijke belangen. Om u enig inzicht te geven welke persoonlijke belangen in welke mate wordt gewogen, hebben wij een beknopt overzicht gemaakt.

Categorie Voorbeelden Mate van sterkte belang
Broodrijders [personen die voor hun werk zelf op de weg zitten] Koerier, pakketbezorger, vrachtwagenchauffeur, kraanmachinisten Zeer sterk belang teruggave
Werklieden Schilders, bouwvakkers, elektricien, loodgieter Zeer sterk belang teruggave, mede ook omdat vaak in een werkbus met materialen en gereedschappen wordt gereden. [voorwaarde: u moet alleen werken en niet met een collega mee kunnen rijden]
Voor werk naar afspraken op div. locaties Accountmanagers, vertegenwoordigers, directeuren ondernemingen, Sterk belang teruggave, als kan worden aangetoond dat alternatieven niet mogelijk zijn. Extra argumenten nodig: – Reizen met OV is niet mogelijk gelet op locatie klanten of meerdere gesprekken op een dag – Studentchauffeur inschakelen is niet mogelijk
Werk op vaste locatie Kantoorpersoneel, productiemedewerkers, ziekenhuispersoneel etc. Redelijk belang bij teruggave als het werk niet op een andere manier te bereiken is. Voorbeelden: – Vanwege werktijden rijdt het OV niet – Locatie werk is niet (goed) met OV te bereiken – Reistijd met OV is disproportioneel langerN.B. U mag niet door een ander gebracht kunnen worden
Medische beperkingen Invaliden of personen die door medische beperking slechts een korte afstand kunnen lopen Beperkt belang indien de beperking door een verklaring van een arts of andere bewijsstukken in voldoende mate kan worden onderbouwd.
Belang in thuissituatie Mantelzorgers, ouders met kinderen, omgangsregelingen Beperkt belang indien aannemelijk wordt gemaakt dat de zorg niet op een andere manier verleend kan worden.

Opvragen dossier

In alle gevallen is het verstandig om in ieder geval door een advocaat het dossier bij het Openbaar Ministerie op te laten vragen zodat dat kan worden nagegaan of aan alle eisen voor het alcoholonderzoek is voldaan. In 20% van de gevallen komen wij nog fouten tegen die kunnen leiden tot bewijsuitsluiting. In die gevallen krijgt u sowieso het rijbewijs terug. Het is altijd wel de moeite waard om dit door een advocaat te laten onderzoeken. Doordat onze advocaten werken met een rechtstreeks digitaal portaal met het Openbaar Ministerie kunnen wij al binnen enkele dagen het dossier in handen krijgen. Heeft u door een andere rede een invordering op uw rijbewijs, bijvoorbeeld door onder invloed van drugs rijden? Lees wat u dan moet doen.

Kans terugkrijgen rijbewijs na alcohol?

Wij hopen u hiermee iets meer inzicht te kunnen geven in welke gevallen het mogelijk is om uw rijbewijs eerder terug te krijgen. Wilt u in uw situatie weten wat de kans op teruggave is? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen u concreet advies geven over de mogelijkheden in uw zaak. Het is ook mogelijk om ons een e-mail te sturen via info@strafrechtadvocatennetwerk.nl of neem telefonisch contact op via 085-4865262.

Zaak aanmelden

Meld uw zaak gratis en geheel vrijblijvend bij ons aan. 

Specialisten om het rijbewijs terug te krijgen!

Slagingspercentage van 98% om rijbewijs snel terug te krijgen door

Voordelig tarief

Met de bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben wij speciale prijsafspraken gemaakt zodat u gespecialiseerde rechtsbijstand krijgt, tegen de laagste tarieven.

Werkwijze

Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, brengen wij u direct in contact met een gespecialiseerde verkeersstrafrechtadvocaat. Wij werken samen met verkeersstrafrechtspecialisten in heel Nederland werkzaam zijn en die wij zorgvuldig hebben geselecteerd op kennis, ervaring, en aanpak.