Gaat het CBR nog een maatregel aan mij opleggen vanwege de snelheidsovertreding

Ook het CBR kan nog een maatregel opleggen vanwege de snelheidsovertreding.

Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer (EMG)

Bij een snelheidsovertreding van meer dan 50 km/u binnen de bebouwde kom legt het CBR standaard een Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer (EMG) op. Het gaat om een driedaagse cursus, waarbij u wordt gewezen op de gevaren van te hard rijden en gevaarlijk rijgedrag. Het is met name ook een dure cursus. De kosten bedragen meer dan € 1.300,00.

Het is mogelijk om binnen 6 weken na ontvangst van het besluit van het CBR om hiertegen nog een bezwaarschrift in te dienen. De kans van slagen is evenwel beperkt. Alleen als er fouten zijn gemaakt bij de snelheidsmeting bestaat de mogelijkheid om met succes bezwaar hiertegen te maken. U moet dan denken aan een meting die niet mogelijk is, niet gekalibreerde apparatuur, twijfels op basis van het proces-verbaal van de politie, etc. 

Onderzoek naar de rijvaardigheid

Beginnend bestuurders (die nog geen 5 jaar beschikken over een rijbewijs) krijgen bij een snelheidsovertreding ook een eerste strafpunt. Bij een tweede overtreding binnen 5 jaren, wordt (na de veroordeling of acceptatie van een strafbeschikking) de geldigheid van het rijbewijs geschorst en krijgt u een onderzoek naar de rijvaardigheid opgelegd. 

Na voltooiing van het onderzoek, krijgt u daarna ook nog eens een EMG opgelegd, als u die nog niet hebt gehad. 

De kosten voor de beide trajecten bedragen meer dan € 2.000,00. 

Ook tegen een opgelegd rijvaardigheidsonderzoek kan bezwaar worden gemaakt.

Slechts zelden wordt echter een bezwaarschrift goedgekeurd. In de zaak bij de rechtbank Amsterdam, van 6 december 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:9150 vond de rechter het opgelegde rijvaardigheidsonderzoek en de ongeldigverklaring van het rijbewijs niet terecht. De rechter gaf om meerdere redenen het rijbewijs terug;
1. Tijdsverloop; Het ging om twee snelheidsovertredingen in 2016, terwijl het CBR pas in 2019 zijn rijbewijs afpakte en het rijvaardigheidsonderzoek oplegde. Volgens de rechter was dat te laat
2. Inmiddels groot rijbewijs; belangrijk was dat de betrokkene inmiddels ook een groot rijbewijs had gehaald om vrachtwagens te kunnen besturen. In dat kader had hij dus recent nog een rijtest gedaan
3. Het CBR had geen uittreksel justitiële documentatie overgelegd, waardoor de veroordelingen niet door de rechter kon worden nagekeken.

U leest al dat dit een vrij uniek geval betrof. Wilt u laten toetsen of het mogelijk is om bezwaar te maken, neem dan contact met ons op. Vult het formulier in op onze website. 

Terug naar veelgestelde vragen

Zaak aanmelden

Meld uw zaak gratis en geheel vrijblijvend bij ons aan. 

Specialisten om het rijbewijs terug te krijgen!

Slagingspercentage van 98% om rijbewijs snel terug te krijgen door

Voordelig tarief

Met de bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben wij speciale prijsafspraken gemaakt zodat u gespecialiseerde rechtsbijstand krijgt, tegen de laagste tarieven.

Werkwijze

Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, brengen wij u direct in contact met een gespecialiseerde verkeersstrafrechtadvocaat. Wij werken samen met verkeersstrafrechtspecialisten in heel Nederland werkzaam zijn en die wij zorgvuldig hebben geselecteerd op kennis, ervaring, en aanpak.