Gaat het CBR ook nog een maatregel aan mij opleggen?

Naaste het strafrecht, krijgt u bij rijden onder invloed van alcohol ook nog te maken met het CBR. Het CBR zal ook nog een maatregel opleggen. Welke maatregel dit zal zijn, kunt u vinden in de Regeling maatregelen rijvaardigheid en rijgeschiktheid 2011.

Maatregelen CBR

Het CBR beschikt over een heel scala aan maatregelen die zij kunnen opleggen aan een bestuurder die gepakt is wegens rijden onder invloed van alcohol of drugs. Welke maatregel concreet wordt opgelegd, is afhankelijk van de precieze hoogte van het alcoholgehalte. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende maatregelen bij rijden onder invloed van alcohol of drugs.

Lichte Educatie Maatregel Alcohol en verkeer (LEMA)

De Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer (LEMA) is een tweedaagse cursus over de risico’s van alcoholgebruik in het verkeer. De LEMA is bedoeld om bestuurders die onder invloed van alcohol hebben gereden via de cursus meer bewustzijn bij te brengen van de gevaren van rijden onder invloed van alcohol.

Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (EMA)

De Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer ( EMA) is een driedaagse cursus over de risico’s van alcoholgebruik in het verkeer. De EMA is bedoeld om bestuurders die onder invloed van alcohol hebben gereden via de cursus meer bewustzijn bij te brengen van de gevaren van rijden onder invloed van alcohol.

Onderzoek naar de rijgeschiktheid (alcohol)

Het onderzoek naar de rijgeschiktheid vanwege rijden onder invloed van alcohol is de zwaarste maatregel die door het CBR kan worden opgelegd. Het onderzoek naar de rijgeschiktheid wordt dan ook alleen opgelegd bij een fors alcoholgehalte of bij meerdere malen recidive. Het onderzoek naar de rijgeschiktheid wordt uitgevoerd door een psychiater in opdracht van het CBR. U ontvangt een oproeping voor een onderzoek bij een vaste psychiater van het CBR bij uw in de buurt. Het is belangrijk dat u daar op tijd verschijnt. Het CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid omvat vier onderdelen: een bloedonderzoek, een lichamelijk onderzoek, een psychiatrisch onderzoek en een vraaggesprek. Het is erg belangrijk dat u zich goed voorbereid op het onderzoek. Bestel daarom de uitgebreide informatiebrochure “Onderzoek naar de rijgeschiktheid”.

Schorsing rijbewijs

Naast de hiervoor genoemde maatregelen kan de geldigheid van het rijbewijs worden geschorst. Het CBR is daartoe alleen bevoegd wanneer een onderzoek naar de rijgeschiktheid wordt opgelegd.

Artikel 5 van de Regeling bepaalt dat de geldigheid van het rijbewijs onder mee kan worden geschorst

  • indien bij een betrokkene, als beginnend bestuurder, een ademalcoholgehalte van 570 µg/l (of bloedalcoholgehalte van 1,3‰) of meer is geconstateerd
  • indien bij een betrokkene, als normaal bestuurder, een ademalcoholgehalte van 785 µg/l (of bloedalcoholgehalte van 1,8‰) of meer is geconstateerd
  • Daarnaast noemt de regeling nog als redenen voor schorsing dat de betrokkene een ademonderzoek heeft geweigerd, dat betrokkene ten minste 3 overtredingen art 8 WVW heeft gemaakt binnen 5 jaar, dat betrokkene het teveel strafpunten heeft voor zijn rijbewijs, en dat er tegen betrokkene proces-verbaal is opgemaakt tijdens het alcoholslotprogramma.

Volgens artikel 6 van de Regeling kan in al deze gevallen het rijbewijs worden geschorst, tenzij een educatieve maatregel wordt opgelegd, dan wel op andere gronden wordt afgezien van het opleggen van een onderzoek naar de rijgeschiktheid. In de praktijk komt het er dus op neer dat alleen de geldigheid van het rijbewijs wordt geschorst indien een onderzoek naar de rijgeschiktheid wordt opgelegd.

Overzicht maatregelen CBR

Voor beginnende bestuurders (die minder dat 5 jaar beschikken over Nederlands rijbewijs) en ervaren bestuurders (meer dan 5 jaar een rijbewijs) ziet de tabel er als volgt uit.

AAG (ademalcoholgehalte) BAG (Bloedalcoholgehalte) Straf / maatregel bij beginnend bestuurder Straf / maatregel bij normaal bestuurder
220 – 350 µg/l 0,5 – 0,8 ‰  LEMA  ****
350 – 435 µg/l 0,8 – 1,0 ‰  EMA  LEMA
435 – 570 µg/l 1,0 – 1,3 ‰  EMA  EMA
570 – 785 µg/l 1,3 – 1,8 ‰ Onderzoek naar de rijgeschiktheid + schorsing geldigheid rijbewijs  EMA
> 785 µg/l > 1,8 ‰ Onderzoek naar de rijgeschiktheid + schorsing geldigheid rijbewijs Onderzoek naar de rijgeschiktheid + schorsing geldigheid rijbewijs

Uitzonderingsgevallen

Indien er sprake is van recidive (herhaling), volgt meestal een onderzoek naar de rijgeschiktheid. Daarbij wordt echter pas bij 3 aanhoudingen binnen 5 jaren de geldigheid van het rijbewijs geschorst.

Advocaat nodig bij CBR-procedure?

Indien het CBR aan u een straf heeft opgelegd, kan de advocaat de oplegging van deze straf aanvechten door binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen tegen de beslissing van het CBR. Of bezwaar zinvol is, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Een bezwaarschrift kan worden ingediend indien

Een advocaat kan een pro forma bezwaarschrift indienen om het dossier op te vragen bij het CBR. Vervolgens kan de advocaat voor u nagaan of er mogelijkheden zijn om de bezwaarschriftprocedure met succes door te zetten.
Mochten er geen mogelijkheden zijn om bezwaar te maken, dan hebt u in ieder geval een advocaat nodig als het CBR een onderzoek naar de rijgeschiktheid heeft opgelegd. Zonder gedegen voorbereiding, loopt u het risico dat u het rijbewijs voor meer dan een jaar kwijt zult raken.

> Meer informatie advocaat nodig bij straf CBR
> Meer informatie samenloop CBR en strafzaak bij alcoholgehalte


Terug naar veelgestelde vragen

Zaak aanmelden

Meld uw zaak gratis en geheel vrijblijvend bij ons aan. 

Specialisten om het rijbewijs terug te krijgen!

Slagingspercentage van 98% om rijbewijs snel terug te krijgen door

Voordelig tarief

Met de bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben wij speciale prijsafspraken gemaakt zodat u gespecialiseerde rechtsbijstand krijgt, tegen de laagste tarieven.

Werkwijze

Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, brengen wij u direct in contact met een gespecialiseerde verkeersstrafrechtadvocaat. Wij werken samen met verkeersstrafrechtspecialisten in heel Nederland werkzaam zijn en die wij zorgvuldig hebben geselecteerd op kennis, ervaring, en aanpak.