Heeft een klaagschrift zin om het rijbewijs eerder terug te krijgen bij een verdenking van gevaarlijk rijgedrag?

Het is natuurlijk afhankelijk van de aard en de ernst van de overtreding(en) die begaan is/zijn, maar over het algemeen heeft het indienen van een klaagschrift bij een invordering van het rijbewijs wegens gevaarlijk rijgedrag een grote kans van slagen. Er zijn een aantal factoren die van belang zijn.

1.  De aard en de ernst van de overtreding
2.  Uw uitleg en/of spijtbetuiging 
3. Of u eerdere verkeersovertredingen op uw justitiële documentatie hebt staan
4. Waarvoor u het rijbewijs precies nodig hebt en hoe goed u dit kunt onderbouwen

De aard en ernst van de overtreding

Allereerst is het van belang om vast te stellen wat er nu precies is gebeurd en wat de rechter hierbij bewezen zou kunnen verklaren. De rechter beoordeelt namelijk altijd de mate van het gevaarzettend rijgedrag. Als u door een gek door het verkeer hebt gereden en hierbij totaal geen rekening hebt gehouden met andere verkeersdeelnemers of wanneer blijkt dat u maling hebt aan de verkeersregels, zal de rechter minder snel het rijbewijs aan u teruggeven. Zo hadden wij ooit een client die steeds andere auto’s inhaalde over de vluchtstrook, daarbij 30 – 50 km/u harder dan toegestaan reed en aan het bumperkleven was. In zo’n situatie zal de rechter niet snel rekening willen houden met uw belangen bij teruggave van het rijbewijs. Het belang van de verkeersveiligheid zal dan prevaleren.

Het is dus belangrijk dat wij kunnen aanvoeren dat het gaat om een incident en dat de verkeersovertreding an sich meevalt in aard en ernst. U moet dit bij de aanmelding altijd eerst even met de advocaat bespreken voordat definitief met de zaak wordt gestart. 

Uitleg en/of spijtbetuiging

Van belang is ook de vraag waarom de verkeersovertredingen zijn begaan. Het kan een vergissing zijn geweest van u of het kan zijn dat u haast had en dat u daarbij een verkeerde afweging hebt gemaakt. Heeft u geen goed excuus, dan is het in ieder geval belangrijk dat u spijt betuigt en laat merken dat u inzicht hebt in wat u verkeerd hebt gedaan. Bij aanvang van de zaak zal de advocaat met u de beste verdedigingsstrategie bespreken.

Indien u de verkeersovertredingen en het gevaarlijk rijgedrag betwist, moet er een andere strategie worden gevolgd. Het is in die situatie belangrijk dat zo snel mogelijk om basis van het proces-verbaal verweer wordt gevoerd. Dit kan door getuigen op te roepen of camerabeelden te laten bekijken.  

Justitiële documentatie

Belangrijk is ook dat u geen andere relevante verkeersovertredingen op uw justitiële documentatie hebt staan. Als u die namelijk wel hebt, gaan een officier en de rechter eerder uit van een kans op herhaling. De kans om dan het rijbewijs eerder terug te krijgen, wordt moeilijk, maar het is zeker nog niet onmogelijk tenzij u in korte tijd veel verkeersovertredingen hebt begaan. We zien dat gelukkig maar zelden. 

Rijbewijs nodig?

Als laatste is het van belang dat u het rijbewijs echt nodig hebt voor uw werk of andere belangrijke sociale of medische verplichtingen. Over het algemeen wordt werk als het meest relevante argumenten gezien.

Wees erop voorbereid dat een rechter altijd zal doorvragen en zal toetsen of u het rijbewijs voor u echt onmisbaar is. De rechter zal bijvoorbeeld vragen naar alternatieve mogelijkheden van vervoer (zoals OV, meerijden met een collega of uw partner, vriend, buurman, etc.). Hoe doet u het nu zonder rijbewijs en waarom zou dit niet nog een paar maanden zo door kunnen gaan? Een rechter kijkt altijd kritisch naar onze argumenten voor teruggave van het rijbewijs. Het is belangrijk dat we hierop bij voorbaat al anticiperen in het klaagschrift. Des te groter de kans voor u is dat uw rijbewijs snel wordt teruggegeven. Uiteraard zal de advocaat dit ook vooraf uitgebreid met u doorspreken. 

Zaak aanmelden

Meld uw zaak gratis en geheel vrijblijvend bij ons aan. 

Specialisten om het rijbewijs terug te krijgen!

Slagingspercentage van 98% om rijbewijs snel terug te krijgen door

Voordelig tarief

Met de bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben wij speciale prijsafspraken gemaakt zodat u gespecialiseerde rechtsbijstand krijgt, tegen de laagste tarieven.

Werkwijze

Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, brengen wij u direct in contact met een gespecialiseerde verkeersstrafrechtadvocaat. Wij werken samen met verkeersstrafrechtspecialisten in heel Nederland werkzaam zijn en die wij zorgvuldig hebben geselecteerd op kennis, ervaring, en aanpak.