Heeft een klaagschrift zin om het rijbewijs eerder terug te krijgen na rijden onder invloed van alcohol?

Het indienen van een klaagschrift is niet altijd zinvol om het rijbewijs eerder terug te krijgen bij rijden onder invloed van alcohol. Het is belangrijk dat u eerst een advocaat een goede inschatting maakt van de kans op teruggave. U hebt namelijk maar één kans op teruggave van het rijbewijs. Het is belangrijk dat die kans dus goed wordt benut.

Uiteindelijk is de kans van slagen afhankelijk van de volgende factoren:

  • Het alcoholgehalte
  • Beginnend of ervaren bestuurder
  • Eventuele recidive
  • De noodzaak van het rijbewijs
  • bijzondere omstandigheden als ongeval en gevaarlijk rijgedrag

Inschatting kans terugkrijgen rijbewijs bij auto’s en motoren

Op basis van het alcoholgehalte kunnen wij vaak al een inschatting maken van de kans op teruggave wanneer uw rijbewijs is ingevorderd wegens rijden onder invloed. In onderstaande tabel ziet u wat de kans van slagen is bij rijden onder invloed van alcohol in een auto of op de motor. Wij gaan hierbij ervan uit dat u het rijbewijs wel nodig hebt voor het werk.

Inschatting kans van slagen klaagschriftprocedure rechtbank om ingevorderde rijbewijs eerder terug te krijgen
bij RIJDEN ONDER INVLOED IN EEN PERSONENAUTO EN MOTOR-
Alcoholgehalte Ervaren bestuurder Beginnend bestuurder
350 – 570 µg/l Geen invordering rijbewijs kans op teruggave groot
570 –  650 µg/l kans op teruggave groot Klaagschrift heeft geen zin
vanwege CBR-procedure
651 – 715 µg/l Kans op teruggave redelijk groot,
mits persoonlijke omstandigheden zwaarwegend
Klaagschrift heeft geen zin
vanwege CBR-procedure
716 – 785 µg/l Kans op teruggave redelijk,
mits persoonlijke omstandigheden zwaarwegend
Klaagschrift heeft geen zin
vanwege CBR-procedure
> 785 µg/l (1,8 ‰) Klaagschrift heeft geen zin
vanwege CBR-procedure
Klaagschrift heeft geen zin
vanwege CBR-procedure

Inschatting kans terugkrijgen rijbewijs bij brom- en snorfiets

In onderstaande tabel ziet u wat de kans van slagen is om het rijbewijs terug te krijgen bij rijden onder invloed op een brom- of snorfiets. Ook hier geldt dat wij ervan uitgaan dat u het rijbewijs nodig hebt voor het werk.

Inschatting kans van slagen klaagschriftprocedure rechtbank om ingevorderde rijbewijs eerder terug te krijgen
bij RIJDEN ONDER INVLOED OP BROMFIETS EN SNORFIETS 
Alcoholgehalte Ervaren bestuurders Beginnend bestuurders
< 570 µg/l (1,3 ‰) Geen invordering rijbewijs Kan op teruggave groot
570 –  785 µg/l (1,8 ‰) kans op teruggave groot Kans op teruggave matig
> 785 µg/l (1,8 ‰) Klaagschrift heeft geen zin
vanwege CBR-procedure
Klaagschrift heeft geen zin
vanwege CBR-procedure

Kans op teruggave rijbewijs bij recidive

Bij recidive geldt dat de op teruggave kans kleiner wordt. Evenwel blijft het steeds een afweging van belangen. Als uw belangen bij teruggave zwaarwegend genoeg zijn, zal de rechter wel hierin meegaan en in ieder geval tijdelijk het rijbewijs teruggeven.

CBR-procedure

Bij een alcoholgehalte van > 785 µg/l (1,8 ‰) of >570 µg/l (1,3 ‰) is de kans om het rijbewijs eerder terug te krijgen via een klaagschrift nihil. Zelfs al zou de rechter het rijbewijs aan u teruggeven, dan wordt dit rijbewijs direct doorgestuurd naar het CBR. U krijgt het zelf nooit in handen wanneer het CBR aan u een onderzoek naar de rijgeschiktheid heeft opgelegd en daarbij tevens de geldigheid van uw rijbewijs heeft geschorst. U dient dan eerst het rijbewijs via het CBR terug te krijgen. Het is belangrijk dat u daarin wordt bijgestaan door een gespecialiseerde advocaat, die zowel kennis en ervaring heeft met de strafrechtelijke kant van de zaak, alsook met de CBR-procedure. Onze advocaten zijn hierop speciaal getraind, zodat u altijd verzekerd bent van professionele en deskundige rechtsbijstand.

> Samenloop strafzaak en CBR-procedure bij alcoholgehalte > 785 ug/l
> Advocaat nodig bij recidive en CBR-procedure!!
> Zie ook: samenloop strafzaak, CBR-procedure en recidiveregeling alcohol


Terug naar veelgestelde vragen

Zaak aanmelden

Meld uw zaak gratis en geheel vrijblijvend bij ons aan. 

Specialisten om het rijbewijs terug te krijgen!

Slagingspercentage van 98% om rijbewijs snel terug te krijgen door

Voordelig tarief

Met de bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben wij speciale prijsafspraken gemaakt zodat u gespecialiseerde rechtsbijstand krijgt, tegen de laagste tarieven.

Werkwijze

Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, brengen wij u direct in contact met een gespecialiseerde verkeersstrafrechtadvocaat. Wij werken samen met verkeersstrafrechtspecialisten in heel Nederland werkzaam zijn en die wij zorgvuldig hebben geselecteerd op kennis, ervaring, en aanpak.