Het is nu 10 dagen nadat mijn rijbewijs is ingevorderd en ik heb nog steeds geen bericht van de officier van justitie gekregen

De wettelijke eis dat u binnen 10 dagen bericht moet krijgen van de officier van justitie volgt uit artikel 164 lid 6 WVW waarin het volgende is geregeld:
“Indien de officier van justitie binnen tien dagen na de dag van invordering niet gebruik maakt van de in het vierde lid bedoelde bevoegdheid, geeft hij de ingevorderde bewijzen onverwijld terug aan de houder. (..)”

De 10 dagen termijn vangt aan op de dag volgend op de dag waarop het rijbewijs is ingevorderd. Wanneer u op donderdag bent aangehouden, begint de 10 dagen termijn dus op vrijdag te lopen.
Evenwel kent de wet geen verplichting om u binnen 10 dagen te informeren over de uitspraak. Alleen de beslissing van de officier moet binnen deze 10 dagen zijn genomen. In de praktijk komt het voor dat u pas na 14 dagen bericht krijgt over het rijbewijs.

Heeft u na 10 dagen nog steeds geen bericht ontvangen van de officier, dan is het belangrijk dat u hier achteraan gaat of een advocaat inschakelt om uit te zoeken wat er met het rijbewijs is gebeurd. Er zijn verschillende dingen die kunnen spelen.
– Het rijbewijs is vermist
– Door drukte kon de officier niet eerder een beslissing nemen.
– Het rijbewijs is abusievelijk naar het CBR gestuurd
– U hebt het rijbewijs zelf nog niet ingeleverd

Wat er precies speelt, is vooraf niet te zeggen. Wij moeten daarvoor contact opnemen met de verschillende instanties (CVOM, politie en CBR).

Het kost vaak een 1 – 2 dagen om dit te achterhalen. Soms is het verstandig om tevens een klaagschrift in te dienen, om zo wat druk op de zaak te zetten zodat de rechtbank ook betrokken wordt in de procedure.

Vaak helpt het al om alleen een klacht in te dienen bij het CVOM of de politie. Wat precies het beste in uw zaak is, moet op basis van een eerste inventarisatie worden bepaald. Het vervelende is dat voor deze fase pro deo rechtsbijstand helaas niet mogelijk is. De rechtsbijstand is altijd op betalende basis. Via de website zijn de advocaten verplicht om het scherpe websitetarief te hanteren. U betaalt nooit te veel. Qua tijdsinschatting moet u rekening houden met 2 – 5 uur werk.

 

 


Terug naar veelgestelde vragen

Zaak aanmelden

Meld uw zaak gratis en geheel vrijblijvend bij ons aan. 

Specialisten om het rijbewijs terug te krijgen!

Slagingspercentage van 98% om rijbewijs snel terug te krijgen door

Voordelig tarief

Met de bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben wij speciale prijsafspraken gemaakt zodat u gespecialiseerde rechtsbijstand krijgt, tegen de laagste tarieven.

Werkwijze

Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, brengen wij u direct in contact met een gespecialiseerde verkeersstrafrechtadvocaat. Wij werken samen met verkeersstrafrechtspecialisten in heel Nederland werkzaam zijn en die wij zorgvuldig hebben geselecteerd op kennis, ervaring, en aanpak.