Hoe krijg ik het snelst mijn ingevorderde rijbewijs terug?

Wij hebben zelf een unieke werkwijze ontwikkeld om het ingevorderde rijbewijs snel terug te krijgen. Onze advocaten werken met de combinatie van een zeer uitgebreid klaagschrift en een verzoek tot teruggave via de officier van justitie.

Het klaagschrift

Waar andere kantoren vaak beginnen met het opstellen van een verzoek tot teruggave bij de officier van justitie, pakken wij meteen door met een uitgebreid klaagschrift. Dit doen wij met opzet om in ieder geval geen tijd te verliezen in de procedure.

Wij werken ook niet met een standaard klaagschrift van een pagina, maar wij schrijven de klaagschriften op maat. Het gaat altijd om een uitgebreid klaagschrift, waarin wij op voorhand alle argumenten voor de teruggave in verwerken met daarbij de onderbouwing. De klaagschriften worden altijd volledig op uw persoonlijke situatie afgestemd. Iedere situatie is uniek en iedere situatie vraagt weer om andere argumenten. Wij verdiepen ons in uw situatie en zetten de door u aangedragen informatie om in kansrijke argumenten om uw rijbewijs terug te krijgen.

Ons doel is namelijk om de rechter meteen al te overtuigen dat u het rijbewijs terug moet krijgen en wij menen dat daarmee niet gewacht moet worden tot aan de zitting. Een rechter bereidt zich al voor de zitting voor op een zaak. Dan heeft de rechter al 75% van zijn beslissing genomen op basis van het voorliggend dossier, waar het klaagschrift dan ook onderdeel van uitmaakt. Juist daarom is het belangrijk dat het klaagschrift echt alle argumenten bevat die tot teruggave kunnen leiden.

Verzoek teruggave rijbewijs

Nadat we het klaagschrift bij de rechtbank hebben ingediend, sturen we een kopie van dat klaagschrift naar de officier van justitie met daarbij een verzoek tot teruggave. Op die manier zetten we de officier onder druk. Vaak ziet de officier ook in dat we met het uitgebreide klaagschrift het rijbewijs toch al via de rechtbank terug zullen krijgen. De officier zal dan een procedure willen voorkomen. Hij zal begrijpen dat het geen zin heeft om het nog verder te rekken en zal direct al besluiten om het rijbewijs aan u terug te geven.

Hoe snel ingevorderde rijbewijs terug?

Voor u is het natuurlijk belangrijk om te weten hoe snel u het ingevorderde rijbewijs terug kunt krijgen. Op basis van onze ervaring kunnen we vaak al een redelijke inschatting maken. In veel gevallen lukt het ons al om het rijbewijs na 8 dagen terug te krijgen. Dat is bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

 • Snelheidsovertredingen tussen de 50 – 70 km/u te hard
 • Alcoholgehalte tussen de 570 – 715 ug/l (bij ervaren bestuurders, meer dan 5 jr rijbewijs)
 • Alcoholgehalte tussen de 350 – 570 ug/l (beginnend bestuurders, minder dan 5 jr rijbewijs)
 • Rijden onder invloed van alcohol of drugs, na bloedonderzoek, zonder dat uitslag al bekend is
 • Gevaarlijk rijgedrag zonder concreet gevaar

Maar ook buiten die gevallen, is het raadzaam om gelijk al een klaagschrift in te dienen en niet eerst de 10 dagen termijn af te wachten. Het is vaak dan niet mogelijk om meteen al het rijbewijs terug te krijgen via de officier van justitie, maar in ieder geval kunnen we er dan voor zorgen dat uw zaak extra snel op zitting wordt behandeld bij de raadkamer van de rechtbank.

De rechtbanken zijn op basis van artikel 6.3.5 van het Landelijk Strafprocesreglement verplicht om klaagschriften met een spoedeisend belang binnen veertien dagen na ontvangst op een raadkamerzitting te behandelen. Klaagschriften tegen de invordering en inhouding van het rijbewijs worden hierbij in de voetnoot uitdrukkelijk als voorbeeld genoemd.

Over het algemeen lukt het ons om al binnen 1 – 2 dagen een uitgebreid klaagschrift op te stellen. U kunt dan met 2,5 week uw rijbewijs in principe al weer terug hebben. Het is dus van belang dat u direct contact met ons opneemt. U hoeft niet eerst die 10 dagen termijn af te wachten!

Inschatting kans van slagen door een gespecialiseerde advocaat

Uiteindelijk gaat het steeds om een afweging van de aard en de ernst van de overtreding, het recidiverisico en daarmee het gevaar voor de verkeersveiligheid in het algemeen ten opzichte van uw persoonlijke belangen bij teruggave. Hoe zwaarder uw persoonlijke omstandigheden, des te groter de kans op teruggave is.

Wilt u een concreet advies wat de kans van slagen in uw specifieke situatie is, meldt de zaak dan aan via het formulier op de website. Binnen enkele uren neemt een van onze gespecialiseerde advocaten contact met u op om de zaak te bespreken en u te voorzien van een concreet advies.

Tijdens de (telefonische) intake zal de advocaat de zaak uitgebreid met u bespreken. De advocaat zal altijd goed doorvragen om een goede inschatting te maken wat de kansen zijn om via een klaagschrift het rijbewijs snel weer terug te krijgen. Helaas lukt het ons niet in alle gevallen om het rijbewijs meteen terug te krijgen. Dit is mede afhankelijk van:

 • het alcoholgehalte, de gereden snelheid, de omstandigheden rondom de weigering of het verkeersgevaarlijke rijgedrag
 • bijkomende omstandigheden zoals gevaarzettend rijgedrag of ongeval
 • of u eerder bent aangehouden voor soortgelijke delicten
 • de noodzaak om het rijbewijs terug te krijgen en de mogelijkheden dit te onderbouwen

Wij geven altijd een eerlijk advies! Zijn er geen mogelijkheden of is de kans op teruggave van het rijbewijs erg klein, dan zullen wij u adviseren om (voorlopig) geen klaagschrift in te dienen om het rijbewijs terug te vragen. Wij kunnen dan bijvoorbeeld wel alvast het dossier bij de politie opvragen en u bijstaan in de strafzaak en/of CBR-procedure.

Juist door deze gedegen kansinschatting, komen we tot ons unieke slagingspercentage van 98%!

Terugkrijgen rijbewijs niet altijd mogelijk

Helaas is het niet altijd mogelijk om het rijbewijs zo snel terug te krijgen. In sommige gevallen speelt de samenloop met de CBR-procedure, waardoor het indienen van een klaagschrift geen zin heeft. Dat is onder meer in de volgende gevallen:

 • Alcoholgehalte vanaf 785 ug/l of 1,8 bij ervaren bestuurders
 • Alcoholgehalte vanaf 570 ug/l of 1,3 bij beginnend bestuurders
 • Bij 3 aanhoudingen in 5 jaar wegens rijden onder invloed van alcohol
 • Bij rijden onder invloed van drugs

In deze gevallen kunnen we weliswaar een klaagschrift indienen om het rijbewijs terug te krijgen via de rechter, maar zelfs als het lukt om het rijbewijs via die weg terug te krijgen, wordt de beslissing van de rechter later overruled door die van het CBR. Het CBR zal dan toch het rijbewijs afpakken. Het heeft dan geen zin om die kosten te maken en vaak werkt het dan ook nog zelfs in uw nadeel omdat de tijd dat het rijbewijs dan bij het CBR ligt niet in aanmerking komt voor een aftrek op de uiteindelijke duur van de op te leggen rijontzegging.

Wij adviseren u om in deze gevallen om eerst het dossier op te laten vragen door een gespecialiseerde advocaat zodat kan worden nagegaan of de ademanalyse of het bloedonderzoek volgens de daarvoor geldende voorschriften is verlopen. Zijn hierbij fouten gemaakt, dan biedt dan meer kans om wel een procedure te starten om zo het rijbewijs terug te krijgen.

Zijn er geen fouten gemaakt, dan is het in ieder geval van belang dat u begeleid gaat worden door een gespecialiseerde CBR-advocaat om zo snel mogelijk het onderzoek met goed gevolg te doorlopen. U moet weten dat het erg pittige onderzoeken zijn, waarbij in maar liefst 80% van de gevallen iemand ongeschikt wordt verklaard en diens rijbewijs ongeldig wordt verklaard. Het kan dan weer 1,5 jaar duren voordat u een nieuw rijbewijs kunt krijgen. Bijstand in die gevallen is dus echt een must!

Wilt u meer weten over het terugkrijgen van uw rijbewijs? Neem dan contact met ons op.

Terug naar veelgestelde vragen

Zaak aanmelden

Meld uw zaak gratis en geheel vrijblijvend bij ons aan. 

Specialisten om het rijbewijs terug te krijgen!

Slagingspercentage van 98% om rijbewijs snel terug te krijgen door

Voordelig tarief

Met de bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben wij speciale prijsafspraken gemaakt zodat u gespecialiseerde rechtsbijstand krijgt, tegen de laagste tarieven.

Werkwijze

Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, brengen wij u direct in contact met een gespecialiseerde verkeersstrafrechtadvocaat. Wij werken samen met verkeersstrafrechtspecialisten in heel Nederland werkzaam zijn en die wij zorgvuldig hebben geselecteerd op kennis, ervaring, en aanpak.