Hoe lang kan de officier het rijbewijs afpakken bij gevaarlijk rijgedrag?

De officieren van justitie gaan bij een invordering van het rijbewijs op grond van artikel 164 lid 3 WVW standaard uit van een inhoudingsduur van 2 – 4 maanden. Dit is wel mede afhankelijk van de aard en de erst van de overtreding en de kans op recidive.

Indien het rijbewijs op grond van artikel 164 lid 3 WVW is ingevorderd, bestaat er geen wettelijk vermoeden van recidivegevaar. Inhouding van het rijbewijs is in deze gevallen dus slechts mogelijk, indien op grond van andere feiten of omstandigheden kan worden gezegd dat ernstig rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat de verdachte opnieuw een feit als bedoeld in artikel 164, tweede of derde lid, WVW 1994 zal begaan.

Het uitgangspunt is in principe dat het rijbewijs dan moet worden teruggegeven. Het is daarom belangrijk om al vroegtijdig een klaagschrift in te dienen bij de rechtbank een een verzoek tot teruggave te doen bij de officier van justitie. Als daarin wordt uitgelegd wat er precies is gebeurd, hoe u gaat voorkomen dat dit nogmaals zal gebeuren en dat u het rijbewijs nodig hebt voor uw werk, hebt u een gerede kans op een spoedige teruggave van het rijbewijs.

Het is belangrijk om het klaagschrift goed te motiveren en te onderbouwen middels bewijsstukken. Onze advocaten kunnen precies aangeven wat in uw specifieke situatie noodzakelijk is om het rijbewijs snel terug te krijgen. Bovendien vraagt de advocaat altijd het dossier vooraf op om na te gaan wat de politie precies heeft genoteerd. De advocaat bespreekt met u de mogelijkheden om dit aan te vechten. 

Zaak aanmelden

Meld uw zaak gratis en geheel vrijblijvend bij ons aan. 

Specialisten om het rijbewijs terug te krijgen!

Slagingspercentage van 98% om rijbewijs snel terug te krijgen door

Voordelig tarief

Met de bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben wij speciale prijsafspraken gemaakt zodat u gespecialiseerde rechtsbijstand krijgt, tegen de laagste tarieven.

Werkwijze

Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, brengen wij u direct in contact met een gespecialiseerde verkeersstrafrechtadvocaat. Wij werken samen met verkeersstrafrechtspecialisten in heel Nederland werkzaam zijn en die wij zorgvuldig hebben geselecteerd op kennis, ervaring, en aanpak.