Hoe lang kan de officier het rijbewijs afpakken na een forse snelheidsovertreding?

Bij een snelheidsovertreding van > 50 km/u wordt het rijbewijs standaard door de politie ingevorderd. Op grond van artikel 164 WVW is de politie daartoe verplicht. Het rijbewijs zal dan door de politie naar het CVOM worden doorgestuurd. De officier van justitie een beslissing moeten nemen wat er met het rijbewijs moet gebeuren. De officier moet binnen 10 dagen deze beslissing nemen.

Inhouden of teruggeven rijbewijs

Er zijn twee mogelijkheden waartoe de officier kan beslissen:

1. Inhouden rijbewijs voor enkele maanden
In de meeste gevallen zal de officier beslissen dat het rijbewijs voor langere tijd moet worden ingehouden. De minimale inhoudingsduur is 2 maanden en bij recidive of een forse snelheidsovertreding zal de officier het rijbewijs al snel voor 4 of 6 maanden inhouden.

2. Teruggave van het rijbewijs
Een enkele keer zal de officier van justitie het rijbewijs direct teruggeven, maar dat is eigenlijk alleen het geval wanneer de termijn van 10 dagen door de officier wordt overschreden. In bijna alle andere gevallen zal de officier het rijbewijs voor enige tijd afpakken.

Termijn rijbewijs ingevorderd bij snelheidsovertreding

Over het algemeen beslist de officier van justitie direct tot inhouding van het rijbewijs. Zij gebruiken hiervoor vaste richtlijnen. Wanneer u binnen een periode van 2 jaren vaker bent aangehouden wegens een geregistreerde snelheidsovertreding (> 30 km/u), zult u voor iedere extra overtreding het rijbewijs 2 maanden langer kwijt raken. In tabel ziet het er als volgt uit.

Gemeten snelheid Periode rijbewijs kwijt 1x recidive
50 – 69 km/u 2 maanden 4 maanden
70 – 99 km/u 4 maanden 6 maanden
> 100 km/u 6 maanden 8 maanden

Klaagschrift indienen bij ingevorderd rijbewijs wegens snelheidsovertreding

Heeft u het rijbewijs dringend nodig voor uw werk of andere belangrijke persoonlijke omstandigheden, dan zijn er vaak nog mogelijkheden om het rijbewijs sneller terug te krijgen. Zo kunt u door een gespecialiseerde advocaat een klaagschrift laten indienen bij de rechtbank. U kunt dat direct de dag nadat het rijbewijs is ingevorderd al doen. U hoeft dus niet eerst die 10 dagen af te wachten. Veelal is afwachten ook niet verstandig omdat de officier tegenwoordig bijna altijd besluit om het rijbewijs langere tijd in te houden. Het is echter niet altijd verstandig om een klaagschrift in te dienen. Bekijk vooraf goed wanneer een klaagschrift zinvol kan zijn.

> Meer informatie indienen klaagschrift / bezwaarschrift
> Overzicht kans van slagen klaagschrift per overtreding
> Wanneer heeft een klaagschrift zin bij invordering rijbewijs wegens forse snelheidsovertreding?


Terug naar veelgestelde vragen

Zaak aanmelden

Meld uw zaak gratis en geheel vrijblijvend bij ons aan. 

Specialisten om het rijbewijs terug te krijgen!

Slagingspercentage van 98% om rijbewijs snel terug te krijgen door

Voordelig tarief

Met de bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben wij speciale prijsafspraken gemaakt zodat u gespecialiseerde rechtsbijstand krijgt, tegen de laagste tarieven.

Werkwijze

Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, brengen wij u direct in contact met een gespecialiseerde verkeersstrafrechtadvocaat. Wij werken samen met verkeersstrafrechtspecialisten in heel Nederland werkzaam zijn en die wij zorgvuldig hebben geselecteerd op kennis, ervaring, en aanpak.