Hoe ziet een klaagschrift eruit en wat moet erin staan?

Het is lastig om in z’n algemeenheid te zeggen hoe een klaagschrift eruit moet zien en wat erin staat. In principe is een klaagschrift vormvrij. Het maakt dan niet echt uit hoe het eruit ziet.

De inhoud is wel erg van belang. Het klaagschrift moet alle argumenten bevatten om de rechter ervan te overtuigen om u het rijbewijs terug te geven. De maatstaf voor de beoordeling is steeds de vraag of ernstig rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat aan de houder van het rijbewijs in geval van een veroordeling door de rechter dan wel uitvaardiging van een strafbeschikking geen onvoorwaardelijke ontzegging van langere duur opgelegd zal worden dan de tijd gedurende welke het rijbewijs is ingevorderd of ingehouden. Met andere woorden komt het neer op de vraag of er bijzondere redenen zijn om niet de onvoorwaardelijke rijontzegging op te leggen die volgens de richtlijnen op het gepleegde feit als straf is gesteld. Het gaat om een afweging van het algemeen belang van de verkeersveiligheid ten opzichte van de persoonlijke belangen van de klager. De rechter moet dan bepalen welke belangen dienen te prevaleren.

In dat kader is het in ieder geval van belang dat uit het klaagschrift blijkt

  • dat u begrijpt dat u verkeerd hebt gehandeld (als dat zo is)
  • dat u het rijbewijs dringend nodig hebt
  • en waarvoor u het rijbewijs dan nodig hebt
  • en waarom dat dan niet op een andere manier zou kunnen

Ook de onderbouwing is belangrijk. Vaak vragen we om een verklaring van een werkgever of van een boekhouder toe te sturen. Ook die verklaring dient aan strikte eisen te voldoen om de rechter te kunnen overtuigen om het rijbewijs aan u terug te geven.

Verder is een kopie van een arbeidsovereenkomst of een uittreksel KvK van belang ter nadere onderbouwing. Deze stukken dienen met het klaagschrift meegestuurd te worden.

Terug naar veelgestelde vragen

Zaak aanmelden

Meld uw zaak gratis en geheel vrijblijvend bij ons aan. 

Specialisten om het rijbewijs terug te krijgen!

Slagingspercentage van 98% om rijbewijs snel terug te krijgen door

Voordelig tarief

Met de bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben wij speciale prijsafspraken gemaakt zodat u gespecialiseerde rechtsbijstand krijgt, tegen de laagste tarieven.

Werkwijze

Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, brengen wij u direct in contact met een gespecialiseerde verkeersstrafrechtadvocaat. Wij werken samen met verkeersstrafrechtspecialisten in heel Nederland werkzaam zijn en die wij zorgvuldig hebben geselecteerd op kennis, ervaring, en aanpak.