Ik heb geen bewijs ontvangen van de invordering van het rijbewijs. Kan dat zomaar?

Met name bij een invordering van het rijbewijs vanwege forse snelheidsovertredingen zien we vaak dat er geen bewijs van de invordering wordt verstrekt. Op zich is het wel de bedoeling dat u hiervan een bewijs krijgt, maar in de praktijk blijkt dat niet altijd haalbaar, omdat bij een snelheidsovertreding alles ter plaatse wordt afgehandeld. Eigenlijk zou de verbalisant later op het politiebureau alsnog het proces-verbaal van invordering van het rijbewijs moeten opmaken en hiervan een kopie naar u moeten toesturen. Dat laatste gebeurt helaas nog niet in de praktijk. U zou voor een bewijs eventueel via 0900-8844 kunnen bellen naar de politie, maar vaak weet de medewerker van Teleservice, die u dan aan de telefoon krijgt, nog niet goed waar en bij wie u daarvoor moet zijn.
Komt u er zelf met de politie niet uit, dan adviseren wij u om een advocaat in te schakelen. Onze advocaten werken met een rechtstreeks digitaal portaal met het Openbaar Ministerie en kunnen daardoor al erg snel het dossier verkrijgen, waaronder ook het proces-verbaal van invordering.
Sowieso is het belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium te kunnen beschikken over het volledige dossier, zodat u samen met de advocaat ook kunt nagaan of het rijbewijs terecht is ingenomen. Van belang is dat onderzocht wordt of alles volgens de daarvoor geldende voorschriften is verlopen. Enkele belangrijke punten om goed na te kijken zijn:

Snelheidsmeting
– Boordsnelheidsmeter gekalibreerd?
– Dubbele correctie bij boordsnelheidsmeter
– Lasergun geijkt?
– Verbalisant gecertificeerd voor bediening?
– Wettelijke correctie toegepast?
– Locatie

Ademanalyse
– 20 minuten termijn?
– Ademanalyseapparaat goedgekeurd?
– Verbalisant gecertificeerd voor bediening?
– Uitslag gemeld + recht op tegenonderzoek
– Ademticket aanwezig
– Juiste procedure gevolgd?

Bloedonderzoek
– Bloedafname binnen 1,5 uur?
– Door arts of verpleegkundige
– In bijzijn verbalisant
– Twee bloedmonsters
– Verzegeld en voorzien van SIN-stickers
– Stickers op proces-verbaal aanwezig
– Zo spoedig mogelijk naar laboratorium verstuurd
– Uitslag gemeld + recht op tegenonderzoek
– Rapport laboratorium in dossier

Weigering
– Bevel meewerken duidelijk en ondubbelzinnig
– Blijk van onvoldoende meewerking
– Ontbreken medische redenen

Gevaarlijk rijgedrag
– Concreet gevaarlijk rijgedrag

In het algemeen geldt ook steeds de vraag of iemand terecht als bestuurder kan worden aangemerkt. Uiteraard zullen we ook dit voor u nagaan.
Wilt u hulp en advies om uw rijbewijs terug te krijgen en/of de beschuldiging van de politie aan te vechten? Neem direct contact met ons op.

Zaak aanmelden

Meld uw zaak gratis en geheel vrijblijvend bij ons aan. 

Specialisten om het rijbewijs terug te krijgen!

Slagingspercentage van 98% om rijbewijs snel terug te krijgen door

Voordelig tarief

Met de bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben wij speciale prijsafspraken gemaakt zodat u gespecialiseerde rechtsbijstand krijgt, tegen de laagste tarieven.

Werkwijze

Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, brengen wij u direct in contact met een gespecialiseerde verkeersstrafrechtadvocaat. Wij werken samen met verkeersstrafrechtspecialisten in heel Nederland werkzaam zijn en die wij zorgvuldig hebben geselecteerd op kennis, ervaring, en aanpak.