Pro Deo Rechtsbijstand

Pro deo rechtsbijstand

Voor min- en onvermogenden bestaat de mogelijkheid van pro deo rechtsbijstand. 

Of u in aanmerking komt voor pro deo rechtsbijstand is afhankelijk van uw inkomen en vermogen in het peiljaar. Het peiljaar is het jaar waarnaar de Raad voor Rechtsbijstand kijkt om te beoordelen of u op basis van uw inkomen en vermogen in aanmerking komt voor een pro deo advocaat strafrecht. Het peiljaar is altijd 2 jaar geleden.

Bepalend is het verzamelinkomen in het peiljaar. Het verzamelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in de 3 boxen. Het gaat om het inkomen dat door de Belastingdienst is vastgesteld op basis van uw aangifte. Indien u geen aangifte heeft gedaan, dan wordt er uitgegaan van het belastbaar inkomen dat de Belastingdienst heeft vastgesteld op basis van de bij hen bekende gegevens.

Op zich hoeft u uw verzamelinkomen niet precies te weten. Het is alleen voor uzelf prettig om een inschatting te kunnen maken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, en om te weten welke eigen bijdrage u kunt verwachten.

Welke inkomens- en vermogensgrenzen precies gelden vindt u hier:
http://prodeoadvocaatstrafrecht.nl/wanneer-pro-deo-advocaat-strafrecht/ 

De Raad voor Rechtsbijstand bepaalt uiteindelijk op basis van de bij de Belastingdienst bekende gegevens of u in aanmerking komt voor een toevoeging en hoeveel de eigen bijdrage wordt. U krijgt hierover altijd een beslissing toegestuurd van de Raad voor Rechtsbijstand. Indien u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u hiertegen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen. 

De advocaat zal bij aanvang van de opdracht altijd vragen om een inkomensverklaring van het peiljaar (2 jaar geleden!). U kunt deze inkomensverklaring opvragen via de Belastingdienst.

Zaak aanmelden

Meld uw zaak gratis en geheel vrijblijvend bij ons aan. 

Specialisten om het rijbewijs terug te krijgen!

Slagingspercentage van 98% om rijbewijs snel terug te krijgen door

Voordelig tarief

Met de bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben wij speciale prijsafspraken gemaakt zodat u gespecialiseerde rechtsbijstand krijgt, tegen de laagste tarieven.

Werkwijze

Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, brengen wij u direct in contact met een gespecialiseerde verkeersstrafrechtadvocaat. Wij werken samen met verkeersstrafrechtspecialisten in heel Nederland werkzaam zijn en die wij zorgvuldig hebben geselecteerd op kennis, ervaring, en aanpak.