Volledige rechtsbijstand

Via de website profiteert u van ons voordelige tarief van € 135,00 excl. BTW per uur. Alle advocaten binnen het netwerk zijn gebonden aan dit lage uurtarief, ook als zij normaal gesproken een hoger uurtarief hanteren.

Voor u is het natuurlijk ook belangrijk om te weten hoeveel tijd we met de zaak bezig zijn. Ons antwoord daarop is altijd dat dit afhankelijk is van de concrete werkzaamheden van de zaak, de ingewikkeldheid van de zaak en de samenloop met andere procedures.

Uw advocaat zal u na aanmelding van de zaak hier meer over informeren. Op basis van uw informatie kan vaak al een eerste goede inschatting van het aantal uren gemaakt worden. Indien het een eerste overtreding betreft en u kunt onderbouwen dat u het rijbewijs dringend nodig hebt, lukt het vaak al om via een klaagschrift en een verzoek tot teruggave het rijbewijs nog voor de zitting terug te hebben. Gemiddeld zijn we er dan maar 6 – 7 uren mee bezig.

Indien het toch tot een zitting komt, moet u rekening houden met ongeveer 10 uur aan werkzaamheden.

Gemiddeld genomen moet u denken aan de volgende werkzaamheden:
Omschrijving werkzaamheden Inschatting aantal uren zonder zitting Inschatting aantal uren met zitting
Opstellen en indienen uitgebreid klaagschrift 3,5 uren 3,5 uren
Uitgebreid verzoek OvJ voor teruggave 0,5 uur 0,5 uur
Contacten OM om teruggave te bespoedigen 0,5 – 1 uur 0,5 – 1 uur
Opvragen dossier en advies 1,5 uren 1,5 uren
Uitgebreide voorbereiding op zitting ** 1 uur
Bijstand tijdens de zitting, inclusief voorbereidingsgesprek en reistijd ** 2 – 3 uren
GEMIDDELD 6 uren werk 10 uren werk

Het werkelijk aantal uren is altijd afhankelijk van het aantal contacten, reistijd, uw informatiebehoefte en de ingewikkeldheid van de zaak.

Er zijn kantoren die voor een lager tarief bijstand aanbieden voor het indienen van een klaagschrift om uw rijbewijs terug te krijgen, maar die werken niet met een lager uurtarief. U moet uzelf dan afvragen hoe zij dan in staat zijn om hetzelfde werk te verrichten, tegen een lager totaaltarief, terwijl het uurtarief een stuk hoger ligt. Dat kan niet anders dan dat zij minder tijd aan uw zaak besteden.

De vraag is dan of u echt een goed klaagschrift krijgt om de rechter te overtuigen om het rijbewijs terug te geven. In dat opzicht is goedkoop misschien wel duurkoop, omdat u straks de kosten voor niets hebt gemaakt. Wij werken al met een van de laagste uurtarieven binnen de advocatuur. Waar andere kantoren volledige rechtsbijstand voor een bedrag onder de € 1000,00 aanbieden, menen wij dat een adequate en volledige bijstand voor die prijs niet mogelijk is. Wij vinden het belangrijker om het in een keer goed te doen en de kans op teruggave zo groot makkelijk te laten zijn. Daarom is ons slagingspercentage ook zo hoog!

Evenwel kunnen wij u ook aanbieden om alleen een klaagschrift op te stellen en in te dienen voor een bedrag van € 475,00 excl. BTW.

In sommige gevallen kunt u eventueel in aanmerking komen voor pro deo rechtsbijstand. Dit is afhankelijk van uw inkomen en vermogen van twee jaar geleden. Als dat zo is, betaalt u enkel een geringe eigen bijdrage. De rest van de kosten van rechtsbijstand worden dan door de Staat vergoed.

Zaak aanmelden

Meld uw zaak gratis en geheel vrijblijvend bij ons aan. 

Specialisten om het rijbewijs terug te krijgen!

Slagingspercentage van 98% om rijbewijs snel terug te krijgen door

Voordelig tarief

Met de bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben wij speciale prijsafspraken gemaakt zodat u gespecialiseerde rechtsbijstand krijgt, tegen de laagste tarieven.

Werkwijze

Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, brengen wij u direct in contact met een gespecialiseerde verkeersstrafrechtadvocaat. Wij werken samen met verkeersstrafrechtspecialisten in heel Nederland werkzaam zijn en die wij zorgvuldig hebben geselecteerd op kennis, ervaring, en aanpak.