Welke straf kan ik verwachten bij gevaarlijk rijgedrag?

De straffen voor gevaarlijk rijgedrag variëren van een kale geldboete tot een rijontzegging.  Naar wettelijke omschrijving kan er voor gevaarlijk rijgedrag maximaal een hechtenis worden opgelegd voor de duur van 3 maanden of een geldboete van de tweede categorie (€ 8.700,00). 

Daarnaast kan als bijkomende straf worden opgelegd een onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid van maximaal twee jaar. Bij recidive binnen twee jaar na een eerdere veroordeling dan wel strafbeschikking is een maximale onvoorwaardelijke rijontzegging mogelijk van vier jaar.

Nooit hechtenis bij gevaarlijk rijgedrag

Hoewel naar de wettelijke omschrijving wel een hechtenis kan worden opgelegd voor gevaarlijk rijgedrag zien we dit in de praktijk zelden. Hechtenis is een ander wordt voor gevangenisstraf. Bij overtredingen heet dit hechtenis. U hoeft hier echter niet voor te vrezen. Wij zijn dit nog niet eerder tegengekomen voor enkel een overtreding van artikel 5 WVW. Alleen bij meervoudig recidive en een ernstig verkeersongeval met letsel of dodelijke afloop zou dat mogelijk zijn, maar vaak zitten we dan al eerder bij artikel 6 WVW dan dat het gaat om artikel 5 WVW.

Geldboete bij gevaarlijk rijgedrag

In de meeste gevallen wordt er voor een overtreding van artikel 5 WVW een geldboete opgelegd. Die varieert in hoogte afhankelijk van de precieze aard en ernst van de overtreding. Ook naar de gevolgen wordt er gekeken. Zo zal er bij een aanrijding of een ongeval met letsel eerder een hogere geldboete worden opgelegd dan enkel bij een overtreding zonder al te veel gevolgen. Evenwel wordt er bij ernstig verkeersgevaarlijk rijgedrag weer wel eerder een hogere geldboete opgelegd. 

Zonder een verkeersongeval moet u rekening houden met een geldboete van tussen de € 500,00 en € 1.000,00. 

Strafbeschikking

In de meeste gevallen wordt voor gevaarlijk rijgedrag (veroorzaken van gevaar op de weg) een strafbeschikking worden opgelegd. Een strafbeschikking is een buitengerechtelijke wijze van afdoening van de strafzaak. U hoeft dan niet eerst voor de (kanton)rechter te verschijnen. U krijgt meestal een geldboete. Als u de geldboete betaalt, bent u verder van de zaak af. Wel moet u rekening houden met het feit op uw justitiële documentatie komt te staan. Wanneer u niet tijdig in verzet gaat tegen de strafbeschikking, impliceert dit een erkenning van schuld.

Wanneer u het niet eens bent met de opgelegde strafbeschikking, dient u binnen 14 dagen een verzetschrift in te dienen bij het parket/CVOM. De adresgegevens waar u het verzetschrift naar toe moet sturen, vindt u op de strafbeschikking zelf. Het verzetschrift is vormvrij. U mag zelf bepalen hoe u het verzetschrift indeelt, en wat u erin zet, zolang u maar duidelijk aangeeft waarom u het niet eens bent met de opgelegde strafbeschikking en dit zo mogelijk onderbouwt.

> Meer informatie over strafbeschikkingen

Werkstraf

Ook kan de rechter een werkstraf opleggen, maar die straffen zien we over het algemeen alleen bij het opzettelijk in ernstige mate schenden verkeersregels door één gedraging of een samenstel van gedragingen (artikel 5a WVW). 

Indien een verdachte niet of moeilijk in staat is om een geldboete te betalen, kan tijdens de zitting bij de kantonrechter ook door de advocaat worden voorgesteld om een werkstraf op te leggen in plaats van een geldboete. 

Ontzegging van de rijbevoegdheid (OBM)

Als bijkomende straf kan de rechter een ontzegging van de rijbevoegdheid opleggen.  De maximale duur van de ontzegging van de rijbevoegdheid bedraagt 2 jaren. Bij recidive is de maximale duur 4 jaren.

In de praktijk worden bij een veroordeling voor gevaarlijk rijgedrag rijontzeggingen opgelegd van maximaal 2 – 6 maanden. 

> Meer informatie over de rijontzegging

Straffen na verkeersongeval

Het Openbaar ministerie hanteert een richtlijn voor straffen voor verkeersongevallen waarbij een norm van het RVV 1990 of  de Regeling voertuigen is geschonden of artikel 5 WVW 1994 is overtreden en waarbij de verdachte een proces-verbaalwaardig gedrag heeft tentoongespreid.

Uitgangspunt bij deze verkeersongevallen is dat er geen aanleiding is om in het algemeen in de straftoemeting te differentiëren naar gepleegde overtreding en/of veroorzaakt gevolg. Het door verdachte veroorzaakt gevolg wordt immers vaak bepaald door de kwetsbaarheid van het slachtoffer, de keuze van het voertuig of de degelijkheid van het betreffende voertuig.

Omdat de strafrechtelijke reactie in deze categorie verkeersongevallen slechts een algemeen corrigerend karakter heeft, is gekozen voor een enkel tarief. Dit tarief is vanwege het feit dat het gedrag van de verdachte daadwerkelijk een verkeersongeval tot gevolg heeft gehad hoger dan de meeste tarieven die gelden voor de in het RVV 1990 opgenomen bepalingen, die veelal bij een verkeersongeval worden overtreden.

Categorie verdachte

First offender

Recidive

Ruiters, voetgangers die zich op wielen voortbewegen (step, skates e.d.) fietsers of bestuurders van gehandicaptenvoertuigen met motor

GB € 150

GB € 300

Brom- en snorfietsers

GB € 300

GB € 450 + 2 tot 5 mnd OBM ov

Bestuurder motorvoertuig op twee of meer wielen

GB € 450

GB € 550 + 2 tot 5 mnd OBM ov

Bestuurder motorvoertuig op twee of meer wielen of een brom- of snorfietser waarbij sprake is van:

a. een dodelijk slachtoffer en/of

b. ernstig letsel

Dagvaarden

Eis: GB tussen € 700 en € 1400 en

1 tot 3 mnd OBM ov

Dagvaarden

GB tussen € 1400 en € 2800 en

3 tot 6 mnd OBM ov

Bron: richtlijn verkeersongevallen

Zaak aanmelden

Meld uw zaak gratis en geheel vrijblijvend bij ons aan. 

Specialisten om het rijbewijs terug te krijgen!

Slagingspercentage van 98% om rijbewijs snel terug te krijgen door

Voordelig tarief

Met de bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben wij speciale prijsafspraken gemaakt zodat u gespecialiseerde rechtsbijstand krijgt, tegen de laagste tarieven.

Werkwijze

Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, brengen wij u direct in contact met een gespecialiseerde verkeersstrafrechtadvocaat. Wij werken samen met verkeersstrafrechtspecialisten in heel Nederland werkzaam zijn en die wij zorgvuldig hebben geselecteerd op kennis, ervaring, en aanpak.