Welke straf kan ik verwachten na rijden onder invloed van alcohol?

Als u bent gepakt vanwege rijden onder invloed van alcohol, wilt u graag zo snel mogelijk weten waar u in het ergste geval rekening mee moet houden qua straf en maatregelen. Wij kunnen dit op basis van onze ervaring en de hiervoor geldende richtlijnen op voorhand al wel inschatten.

Welke straffen en maatregelen

Om te beginnen, is het belangrijk om te weten welke straffen en maatregelen opgelegd kunnen worden:

 1. Een geldboete

In de meeste gevallen wordt een geldboete opgelegd. De hoogte van de geldboete ligt ergens tussen de € 350,00 en € 1.200. Een enkele keer kan een hogere geldboete worden opgelegd, maar vaak zien we dat eerder een werkstraf wordt opgelegd

 1. Een werkstraf

Wanneer het gaat om een hoger alcoholgehalte of bij recidive kan de rechter in plaats van een geldboete een werkstraf opleggen. Een werkstraf wordt gezien als een zwaardere straf. De werkstraf begint vaak bij 50 uren en loopt op tot 120 uren. Als iemand een geldboete niet kan betalen, kan in sommige gevallen ook een werkstraf worden opgelegd in plaats van een geldboete

 1. Gevangenisstraf

Bij recidive kan een de rechter ook een gevangenisstraf opleggen. Dat gebeurde in de praktijk vroeger niet zo heel vaak, maar het komt wel steeds vaker voor. Het gaat dan vaak om iemand die hardleers is en na meerdere malen recidive, eerdere waarschuwingen in de vorm van voorwaardelijke gevangenisstraffen etc toch weer in de fout gaat.

 1. Rijontzegging

Naast de geldboete, werkstraf of rijontzegging legt de rechter in de meeste gevallen ook een rijontzegging op. De rijontzegging wordt opgelegd voor een duur tot maximaal 24 maanden. Een rijontzegging betekent dat u het rijbewijs moet inleveren en dat u gedurende de rijontzegging geen motorrijtuigen mag besturen.

 1. Maatregel CBR

Los van de strafzaak, krijgt u vaak ook nog te maken met het CBR. Dit gaat dus buiten de rechter om. Het CBR kan de volgende maatregelen opleggen:

 • LEMA
 • EMA
 • Onderzoek naar de rijgeschiktheid

Daarnaast kan het CBR de geldigheid van het rijbewijs schorsen of na een onderzoek of in verband met het niet meewerken het rijbewijs ongeldig verklaren.

 1. Recidiveregeling alcohol

Tot slot moet u rekening houden met de recidiveregeling van artikel 123b WVW. Ook dit gaat buiten de rechter om. Wanneer er sprake is van een nieuwe aanhouding vanwege rijden onder invloed van alcohol, terwijl er nog geen 5 jaren zijn verstreken na een eerdere veroordeling of oplegging van een strafbeschikking, wordt het rijbewijs van rechtswege ongeldig verklaard. U moet dan o.a. opnieuw theorie- en rijexamen doen om het rijbewijs terug te krijgen. Ook moet u via het CBR een verklaring van geschiktheid krijgen.

Let op: in sommige zaken wordt het door de verscheidenheid aan straffen en maatregelen, die opgelegd worden, er onduidelijk wat u allemaal te wachten staat. U kunt ons altijd bellen voor een concreet advies, maar ook voor de tips en trucs om uw rijbewijs zo snel mogelijk terug te krijgen en daarna te behouden. Veel maatregelen zijn te omzeilen als maar de juiste strategie wordt gevolgd.

Straffen bij rijden onder invloed

De straffen en maatregelen die voor rijden onder invloed van alcohol worden opgelegd zijn afhankelijk van de volgende factoren:

 • Het alcoholgehalte
 • Het soort voertuig
 • Of iemand nog beginnend bestuurder is of dat iemand al langer dan 5 jaar het rijbewijs heeft
 • Eventuele recidive
 • Bijzondere omstandigheden zoals een verkeersongeval of gevaarlijk rijgedrag

In feite zijn de eerste drie factoren het meest bepalend voor de straf. Wij zullen voor u de kaders schetsen voor de straffen waar u rekening mee moet houden als u gepakt wordt vanwege rijden onder invloed van alcohol;

Invordering rijbewijs bij alcohol

Bij een alcoholgehalte van meer dan 570 ug/l (ervaren bestuurders) of 350 ug/l (beginnend bestuurders) wordt het rijbewijs ook al direct ingevorderd door de politie. Meteen bij de aanhouding wordt het rijbewijs al afgepakt. U kunt het rijbewijs dan alleen terugkrijgen door het indienen van het een klaagschrift. Onze advocaten kunnen u daarbij helpen! Wij hanteren een scherp budgettarief van € 475,00 voor het opstellen en indienen van een klaagschrift.

Terug naar veelgestelde vragen

Zaak aanmelden

Meld uw zaak gratis en geheel vrijblijvend bij ons aan. 

Specialisten om het rijbewijs terug te krijgen!

Slagingspercentage van 98% om rijbewijs snel terug te krijgen door

Voordelig tarief

Met de bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben wij speciale prijsafspraken gemaakt zodat u gespecialiseerde rechtsbijstand krijgt, tegen de laagste tarieven.

Werkwijze

Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, brengen wij u direct in contact met een gespecialiseerde verkeersstrafrechtadvocaat. Wij werken samen met verkeersstrafrechtspecialisten in heel Nederland werkzaam zijn en die wij zorgvuldig hebben geselecteerd op kennis, ervaring, en aanpak.